Hòa Bình: Tập huấn chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công

Thứ Tư, 23/08/2023, 19:51 [GMT+7]
    Sáng ngày 23/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 225 điểm cầu cho 6.388 đồng chí cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
    Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu được nghe đồng chí Lê Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục 1, Thanh tra Chính phủ; đồng chí Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình trực tiếp trao đổi, truyền đạt nội dung về các sai phạm, vi phạm pháp luật thường gặp thông qua thực tiễn công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra chuyên án về đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công với mong muốn giúp các đồng chí lãnh đạo các cấp, cán bộ làm công tác tham mưu có thêm những kiến thức trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công, để phòng ngừa, tránh để xảy ra sai sót, vi phạm, tránh thất thoát tài sản công.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Hội nghị cũng đã thông tin một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và của tỉnh Hòa Bình nói riêng. Theo đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tỉnh Hòa Bình xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Hòa Bình đã có những bước chuyển biến mới. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sau 01 năm đi vào hoạt động đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả quan trọng; các vi phạm, tội phạm về tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, góp phần tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ; khẳng định mạnh mẽ quyết tâm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện, phát hiện, xử lý các sai phạm, vi phạm về đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ tham mưu. Qua nội dung chuyên đề để rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước; nhận biết, phòng, chống, ngăn chặn những hành vi sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực và giải pháp phòng ngừa; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, trên cơ sở nội dung các chuyên đề được trao đổi, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng chủ động triển khai có hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, phát huy trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo.
                                                                               Vũ Duyên 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoà Bình)
.