Đảng viên vi phạm quy định trong phòng, chống tội phạm

Chủ Nhật, 20/08/2023, 06:17 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết những trường hợp đảng viên vi phạm quy định quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?
 
    Trả lời: Điều 36 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về việc này như sau:
 
    Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: Thiếu trách nhiệm trong thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tội phạm và xử lý tin báo, tin tố giác tội phạm. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không tổ chức quán triệt, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm theo chức trách, nhiệm vụ được giao; không lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoặc không đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tội phạm ở địa phương, lĩnh vực, tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp phụ trách. Vì thành tích mà báo cáo không đúng, không đầy đủ, kịp thời tình hình tội phạm ở địa phương, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp phụ trách. Thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội.
 
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới của Bộ Công an (ảnh minh họa)
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới của Bộ Công an (ảnh minh họa)
    Trường hợp đã kỷ luật theo những quy định trên mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ): Không thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng, chống tội phạm hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng, không kịp thời quy định về kiểm tra, thanh tra, điều tra, giám định, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, ân giảm án đối với tội phạm. Để vợ (chồng), con lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình tổ chức, thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bao che vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trong tổ chức, đơn vị, lĩnh vực, địa bàn phụ trách hoặc để cấp dưới trực tiếp phạm tội nghiêm trọng. Báo cáo không trung thực tình hình tội phạm trong địa bàn, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân công trực tiếp phụ trách, theo dõi. Bỏ lọt tội phạm, cản trở, gây khó khăn, trở ngại trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giảm án hoặc để hư hỏng, mất, thất lạc hồ sơ, tài liệu, chứng cứ của vụ án. Trả thù, trù dập hoặc mua chuộc người tố giác hành vi phạm tội của mình hoặc của bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chi, em ruột. Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới do mình trực tiếp phụ trách thực hiện sai quy định dẫn đến làm sai lệch kết quả điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hoặc xét đặc xá, giảm án không đúng quy định. Chỉ đạo, quyết định hoặc đề xuất thay đổi biện pháp ngăn chặn trái quy định đối với người phạm tội. Bảo kê, bao che, tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật. Tham mưu quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, khởi tố bị can hoặc tạm giữ, tạm giam hoặc trong việc xét án, giảm án, trách nhiệm, hình phạt trái quy định của pháp luật. Tàng trữ, sử dụng, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt vũ khí quân dụng, các thiết bị, công cụ hỗ trợ trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
    Trường hợp vi phạm cả hai quy định đã nêu trên đây gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ: Làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ án để không khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, miễn, giảm trách nhiệm, hình phạt, miễn, giảm tội, thay đổi tội danh, thay đổi biện pháp ngăn chặn cho người phạm tội hoặc bao che, tiếp tay cho tội phạm. Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới do mình trực tiếp phụ trách trả thù cán bộ điều tra vụ việc vi phạm xảy ra ở tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Bảo kê, bao che hoạt động phạm tội nghiêm trọng tại địa bàn mình trực tiếp theo dõi, phụ trách. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của ngành trong hoạt động nghiệp vụ hoặc trái quy định của pháp luật trong hoạt động tố tụng. Ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác. Giấu giếm, không báo cáo hoặc sửa chữa, làm sai lệch, tiêu hủy chứng cứ, hồ sơ, tài liệu vụ án. Không quyết định điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử dẫn đến hết thời hiệu xử lý vụ việc vi phạm hoặc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trái quy định pháp luật. Bỏ trốn trong quá trình điều tra (kể cả trường hợp cho tại ngoại) để cơ quan có thẩm quyền phải ra lệnh truy nã.
Phương Anh
.