Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương triển khai kế hoạch kiểm tra tại tỉnh Thanh Hóa

Thứ Tư, 23/08/2023, 10:53 [GMT+7]
    Chiều ngày 22/8/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa để kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019  của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QÐi/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020  của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 69- KL/TW của Ban Bí thư để triển khai đồng bộ trong cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và đến đông đảo cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị được tiến hành bằng nhiều hình thức đa dạng và sâu rộng; các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã kịp thời tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương bước đầu đạt kết quả tích cực; bộ máy Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị địa phương không ngừng được củng cố, kiện toàn trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phục vụ nhân dân tốt hơn. Công tác luật sư có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm xã hội của luật sư được nâng lên. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; bảo vệ người tố cáo được quan tâm thực hiện.
    
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, mục đích của việc kiểm tra là để Trung ương nhìn nhận đánh giá một cách khách quan, toàn điện ở khắp các vùng miền và các cơ quan Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về nội dung trên, qua đó để Trung ương nhìn nhận một cách khách quan, có giải pháp cùng với địa phương tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong cả nước. 
 
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương mong muốn, trong thời gian Đoàn kiểm tra làm việc tại Thanh Hóa sẽ nhận được sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị mà đoàn đến kiểm tra. Từ đó phản ánh một cách chính xác quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương tại tỉnh Thanh Hóa, để đúc rút những cách làm hay, bài học kinh nghiệm quý cũng như những vướng mắc từ thực tiễn để có cái nhìn khách quan, trung thực báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.    
P.V
.