Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ Tư, 29/03/2023, 16:36 [GMT+7]
    Ngày 27/3, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan.
 
    Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác đã Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, quy định của Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể phổ biến, quán triệt, học tập các chỉ thị và Quy định của Bộ Chính trị gắn với phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo bằng nhiều hình thức thích hợp đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Từ năm 2017-2021 đã có 55.508 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cơ quan hành chính, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo. 
 
    Hằng năm, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và chỉ đạo các đồng chí Bí thư cấp huyện, cấp xã nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. Từ tháng 2/2019- tháng 4/2022, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tiếp 1.994 lượt công dân/1.285 ngày; đã giải quyết 58/59 vụ việc thuộc thẩm quyền; chỉ đạo chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc hướng dẫn người dân đến cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền để được giải quyết 2.673 vụ việc. Cơ quan hành chính các cấp, các ngành của tỉnh tiếp 5.837 cuộc/10.908 lượt công dân/7.069 vụ việc. Các cơ quan tư pháp đã tiếp 4.026 lượt công dân. 
 
    Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh, nhất là người đứng đầu đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra số người tố cáo tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bị trả thù, trù dập; hoặc đe dọa bị trả thù, trù dập về vị trí công tác, việc làm; tính mạng, sức khỏe; tài sản, danh dự, nhân phẩm. Từ năm 2019 đến nay, có 05 trường hợp có đơn yêu cầu được bảo vệ và đã được cơ quan chức năng áp dụng biện pháp bảo vệ.  
 
    Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dần đưa Chỉ thị số 35-CT/TW; Quy định số 11-QĐi/TW và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống, nâng cao nhận thức người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; từng bước nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ và cơ quan, đơn vị, địa phương; thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tham mưu xử lý, giải quyết đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp; tạo sự ổn định về an ninh chính trị,  trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 
 
    Tại buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; các sở, ngành liên quan đã trình bày, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo; đồng thời, thảo luận những ưu, khuyết điểm, kinh nghiệm hay và đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
                                                                                                       P.V
.