Điện Biên: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 02/2023

Thứ Tư, 15/03/2023, 06:28 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023; nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành Chương trình số 08-CTr/BCĐ, ngày 14/02/2023 về trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023; thực hiện tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp; tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai các văn bản trong lĩnh vực hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp theo quy định.
 
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Điện Biên tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (tháng 2/2023)
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Điện Biên tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (tháng 2/2023)
    UBND tỉnh triển khai Quyết định số 67/QĐ-BTP, ngày 27/01/2023 của Bộ Tư pháp về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp năm 2022. Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tham gia góp ý 23 dự thảo văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 32 văn bản do UBND huyện ban hành. Qua đó, đã phát hiện và đề nghị xử lý 16 văn bản có sai sót. 
 
    Lực lượng Công an chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả đối với tội phạm, vi phạm luật về kinh tế, môi trường; tăng cường đẩy mạnh thực hiện Đề án số 06 về dữ liệu công dân; quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Công an các huyện biên giới xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn; tiếp tục tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động đảm bảo đúng quy định; tiếp nhận 08 lượt công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý 32 đơn. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện 02 cuộc kiểm tra chấp hành kỷ luật nội bộ đối với 17 phòng nghiệp vụ, đơn vị cấp huyện.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối nội chính, đảm bảo công tác giải quyết, xét xử các loại án kịp thời, đúng quy định pháp luật; đổi mới tổ chức phiên tòa xét xử, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, xác định rõ vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng, đảm bảo tính công khai, dân chủ, nghiêm minh.
 
    Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các hoạt động bổ trợ tư pháp. Hội Luật gia tỉnh tích cực trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý. Trong tháng, Hội Luật gia tỉnh tư vấn pháp luật được 5 vụ việc.
 
    Thực hiện tốt công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản đối với 01 tổ chức; miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý đối với 01 cá nhân.
 
    Các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, các đơn vị trực thuộc; trong đó, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm tra viên chính cho 02 trường hợp. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng và chức danh kiểm sát viên sở cấp đợt 1 năm 2023.
 
    Hội đồng nhân dân các cấp triển khai các nhiệm vụ về giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp, góp phần bảo đảm hoạt động của các cơ quan tư pháp theo đúng pháp luật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động tư pháp. Các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực thông tin, tuyên truyền về tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp.
 
    Các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm với các tỉnh Bắc Lào; thực hiện đúng các quy định của pháp luật tương trợ tư pháp về hình sự trong công tác điều tra, giải quyết án hình sự, truy nã tội phạm.
Tuệ Minh
.