Bắc Giang: Tăng cường triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp

Thứ Ba, 14/03/2023, 17:50 [GMT+7]
    Ngày 06/3/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023, trong đó xác định 06 nhiệm vụ thường xuyên và 11 nhiệm vụ cụ thể. 
 
    Năm 2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xác định tập trung quán triệt, triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ thường xuyên về công tác cải cách tư pháp, gồm: (1) Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về chủ trương, nhiệm vụ công tác tư pháp và cải cách tư pháp; (2) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật trong lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. Tăng cường công tác nắm tình hình, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, các loại tội phạm để chủ động tham mưu, kiến nghị với cấp ủy và các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đối với các loại vi phạm, tội phạm xảy ra trên địa bàn, tạo chuyển biến rõ nét về an ninh, trật tự. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bắt, tạm giữ, tạm giam; hạn chế thấp nhất số người bị tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính. Không để xảy ra việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp; (3) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam và cơ quan thi hành án hình sự, dân sự. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, có năng lực, trình độ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng cán bộ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý đội ngũ cán bộ nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ. Tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư, công chứng viên, đấu giá viên, giám định viên,... có đủ phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; (4) Tăng cường hoạt động chất vấn, giải trình tại kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân các cấp đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến hoạt động tư pháp; quan tâm nắm tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp để có cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp. Tích cực đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kết luận sau giám sát; tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát. Đẩy mạnh giám sát việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp; (5) Tăng cường chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện các Luật, Bộ luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến công tác tư pháp. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch, bố trí cán bộ của các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp và cán bộ có chức danh tư pháp; (6) Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ quan tư pháp và kinh phí cho các hoạt động cải cách tư pháp. Nâng cấp trụ sở làm việc, nhất là trụ sở công an cấp xã và các cơ sở giam giữ, các kho vật chứng đã xuống cấp hoặc còn thiếu. Tăng cường trang bị, phương tiện phục vụ công tác điều tra, trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác xét xử, công tác giám định tư pháp; thực hiện có hiệu quả việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can theo quy định của pháp luật…
 
Hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Đoàn Hội thẩm TAND tỉnh ngày 04/8/2022 (ảnh minh họa, nguồn baobacgiang.com.vn)
Hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Đoàn Hội thẩm TAND tỉnh ngày 04/8/2022 (ảnh minh họa, nguồn baobacgiang.com.vn)
    Về nhiệm vụ thường xuyên của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh năm 2023 gồm 11 nhiệm vụ cụ thể: (1) Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở đánh giá, góp ý đối với cơ quan điều tra như Viện kiểm sát, Toà án, Thi hành án, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên ở cả 02 cấp; (2) Tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao nhận thức chuyển đổi số; chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp cho đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp; (3) Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án về nâng cao chất lượng công tác hội thẩm và hoạt động của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp; (4) Thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật tố tụng dân sự về đình chỉ, tạm đình chỉ trong giải quyết vụ án, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại; (5) Tổ chức giám sát công tác thi hành án hình sự đối với một số địa phương, đơn vị theo Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (6) Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”; (7) Xây dựng chuyên đề rút kinh nghiệm: Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp nhận giải quyết ban đầu tố giác, tin báo tội phạm của công an xã; thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của công an xã và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm; (8) Sơ kết Quy chế phối hợp số 01-QCPH/ĐĐBQH-BCĐCCTP ngày 08/9/2021 giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ban Chỉ đạo trong công tác xây dựng pháp luật và giám sát việc thi hành pháp luật, gắn với tham gia dự thảo Luật theo Chương trình xây dựng pháp luật năm 2023 của Quốc hội; (9)  Kiểm tra kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, tham gia tố tụng, giám định, định giá của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của cơ quan tố tụng; (10) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/BCĐ ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo về số hóa hồ sơ các vụ án hình sự và trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, giai đoạn 2021- 2025; (11) Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác cải cách tư pháp và hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023; triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2024.
                                                        Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang
.