Gia Lai: Giao ban công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023

Thứ Năm, 13/04/2023, 07:35 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2023. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý I/2023, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 12 chương trình, kế hoạch, quy định, công văn chỉ đạo, triển khai thực hiện và 4 báo cáo định kỳ; tổ chức 4 Hội nghị triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra 2 tổ chức Đảng và 6 đảng viên; giám sát 01 tổ chức Đảng và 3 đảng viên theo quy định; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo giải quyết 5 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Đến nay đã giải quyết xong 01 vụ án; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giải quyết 4 vụ án, vụ việc. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Ban Chỉ đạo theo quy định.
 
    Ngành Thanh tra triển khai 47 cuộc thanh tra hành chính tại 131 đơn vị, đã kết thúc và kết luận 16 cuộc tại 29 đơn vị, phát hiện sai phạm về tài chính tại 26 đơn vị với tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Qua đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 5,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 35.000 m2 đất giao Ủy ban nhân dân huyện quản lý; chuyển hồ sơ 2 vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra các cấp để xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 14 cá nhân.
 
    Cơ quan điều tra hai cấp thụ lý, điều tra 09 vụ/20 bị can về tội phạm tham nhũng, chức vụ, giảm 01 vụ/06 bị can so với cùng kỳ năm 2022. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý mới và truy tố 02 vụ/03 bị can, tăng  01 vụ/giảm 05 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý, đã xét xử 03 vụ/10 bị cáo, tăng 01 vụ/08 bị cáo; chưa xét xử 02 vụ/02 bị can. Về kết quả thu hồi tài sản tham nhũng trong quý I, tổng số tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng là 16.915.955.620 đồng; đã thu hồi 3.453.108.559 đồng, đạt 20,41%; còn lại phải thu hồi là 13.462.847.061 đồng.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị cần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: (1) Cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị để học tập, quán triệt, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (2) Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý; chuyển đổi vị trí công tác theo chức danh, chức vụ theo quy định của Chính phủ; công khai, minh bạch trong hoạt động về quản lý tài chính, quản lý tài sản, thực hiện các dự án đầu tư, kiểm sát việc kê khai thu nhập tại các cơ quan, đơn vị; (3) Thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. (4) Các cơ quan có chức năng tham mưu, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực cần thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chương trình đã ban hành và tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; Tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ; (5) Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực. (6) Tiếp tục phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, báo chí và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                                       P.V
.