Quảng Ninh: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023

Thứ Năm, 13/04/2023, 07:55 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, vì vậy đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo phòng,chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh
Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo phòng,chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh
    Toàn tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 13 cuộc kiểm tra, 12 cuộc giám sát, đồng bộ với chương trình thanh tra cấp tỉnh, thanh tra chuyên ngành cấp sở. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 91 đảng viên, bằng 86,7% so với cùng kỳ; trong đó, có 17 cấp ủy viên, chiếm 18,7% tổng số đảng viên bị kỷ luật. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên, bằng 94,7% so với cùng kỳ; trong đó, có 6 cấp ủy viên, chiếm 33,3% tổng số đảng viên bị kỷ luật.
 
    Ngành Thanh tra đã triển khai 52 cuộc thanh tra (32 cuộc từ kỳ trước chuyển sang), giảm 6 cuộc so với cùng kỳ; đã ban hành kết luận 24 cuộc. Qua thanh tra, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 718 triệu đồng. Thanh tra các sở đã triển khai 118 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (giảm 7 cuộc so với cùng kỳ); xử phạt hành chính đối với 443 trường hợp, với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.
 
    Trong quý I/2023, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã bắt giữ, xử lý 135 vụ/156 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, gồm: 132 vụ/146 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế; trong đó, đã khởi tố 16 vụ, 25 bị can, số còn lại xử lý hành chính, phạt gần 95 triệu đồng và 3 vụ/10 bị can vi phạm pháp luật về tham nhũng, chức vụ.
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị cử tri được các cấp, các ngành tập trung giải quyết; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính; qua đó, nhiều vụ việc đã được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
 
    Về nhiệm vụ quý II/2023, Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tập trung khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và theo chỉ đạo mới của cơ quan có thẩm quyền cấp trên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Trong đó, chú trọng giám sát có thẩm tra, kiểm tra ở các cấp, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm gắn với xử lý trách nhiệm cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh từ xa, từ sớm, từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn.
 
    Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để “không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng”.
                                                                               Quỳnh Trang
.