Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Sóc Trăng, Quảng Ngãi và Đà Nẵng

Chủ Nhật, 09/04/2023, 08:41 [GMT+7]
    Từ ngày 04-06/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, Quảng Ngãi và Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu là đảng bộ cơ sở xã, phường với hàng nghìn đại biểu là cán bộ chủ chốt các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố tham dự.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt tại tỉnh Sóc Trăng
Các đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt tại tỉnh Sóc Trăng
    Tại các Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu lý do biên soạn, quá trình biên soạn, nội dung cốt lõi, những điểm mới ấn tượng và giá trị của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.  Cuốn sách ra mắt vào đúng dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2013 - 2023). Cuốn sách gồm 612 trang với 111 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần. Cuốn sách được chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao. 
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung Cuốn sách tại tỉnh Quảng Ngãi
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung Cuốn sách tại tỉnh Quảng Ngãi
    Cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. 
 
Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu quận huyện thành phố Đà Nẵng
Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu quận huyện thành phố Đà Nẵng
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương đã giới thiệu khái quát 5 giá trị cốt lõi và 8 bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách. Trong đó, giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” quý về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, là tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân. Cuốn sách đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Về những điểm mới ấn tượng của cuốn sách, theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, trước hết về hình thức, đây là cuốn sách bao gồm cả nội dung và hình ảnh. Cuốn sách có kết cấu lôgic, chặt chẽ, thể hiện sự kết hợp giữa “xây” và “chống”; giữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, bạn bè quốc tế.
                                                                                                       P.V
.