Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Hội Luật gia Việt Nam là đội quân tiên phong trên mặt trận pháp lý

Thứ Tư, 12/10/2022, 23:14 [GMT+7]
    Ngày 12/10/2022, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị  về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và sơ kết giữa nhiệm kỳ, khóa XIII.
 
    Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo một số bộ, ngành.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Hội Luật gia Việt Nam được tổ chức vào tháng 9/2019, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế có những yếu tố khó dự đoán gây ảnh hưởng bất lợi đến các mặt công tác của Hội, Hội cũng có những thuận lợi mới, đó là chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XIII, đặc biệt là Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị mở ra nhiều cơ hội với các giải pháp quan trọng, tạo điều kiện cho Hội phát huy thế mạnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại hiện nay, đẩy mạnh các mặt công tác, và cũng đặt ra những nhiệm vụ mới đối với Hội trước kỳ vọng của Đảng về vai trò của Hội trong việc đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
 
    Để có thể thực hiện tốt Chỉ thị số 14, đưa Hội Luật gia phát triển lên một tầm mới, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nêu rõ cần đề ra các nhiệm vụ phù hợp với khả năng, điều kiện của Hội cũng như quy định của pháp luật trong từng giai đoạn.
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đã đạt được trong thời gian nửa đầu nhiệm kỳ, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ cho nửa sau của nhiệm kỳ phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phù hợp với những nội dung mới của Chỉ thị số 14; nhằm đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Hội, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng không những kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII mà còn quán triệt triển khai Chỉ thị 14-CT/TW  rất quan trọng của Bộ Chính trị, tạo được thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm xây dựng Hội Luật gia Việt Nam vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
    Đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhất là đại dịch COVID- 19 phức tạp, kéo dài nhưng các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã nỗ lực cố gắng, đổi mới sáng tạo tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
    Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 14-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Hội Luật gia Việt Nam trước hết, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam theo tinh thần của Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị. Theo đó, Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đối với Hội Luật gia Việt Nam nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm các cấp Hội, hội viên Hội Luật gia tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Đảng đoàn Hội luật gia Việt Nam cùng với các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tổ chức quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, nhân dân mà trước hết là hội viên Hội Luật gia Việt Nam các cấp. Hội Luật gia Việt Nam luôn phải là đội quân tiên phong trên mặt trận pháp lý và trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho Hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị chung của đất nước; đồng thời gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
                                                                                               P.V
.