Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Thứ Tư, 12/10/2022, 09:33 [GMT+7]
    Chiều 11/10, Đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Tổ chức Trung ương.
 
    Tham dự có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn cùng các thành viên Đoàn kiểm tra. 
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện các đơn vị có liên quan.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc
    Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị đã báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban Tổ chức Trung ương.
 
    Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đã nghiêm túc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đã tích cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, nhất là trong công tác phối hợp xây dựng chương trình công tác, triển khai các đề án, tổ chức hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đôn đốc công việc; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và các đơn vị trực thuộc thường xuyên tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng…
 
    Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII), Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức 11 hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng đến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương… Ban đã chủ động xây dựng Kế hoạch và phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là kết quả công tác tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Ban. 
 
    Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động tham mưu hoàn thành 57 đề án, nhiệm vụ phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp ban hành 22 văn bản nội bộ cơ quan về công tác xây dựng Đảng. Thực hiện hiệu quả các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp, tham mưu Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai các Kết luận của Trung ương và Kế hoạch của Bộ Chính trị; đôn đốc cấp ủy các cấp triển khai. Đến nay, 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW gắn với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị mình (66 đảng bộ ban hành Kế hoạch, một đảng bộ ban hành Chương trình hành động)…
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá, Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rất nghiêm túc quyết định của Bộ Chính trị về kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kết quả kiểm tra cho thấy, khối lượng công việc được giao sau Đại hội XIII của Đảng là rất lớn, đòi hỏi cao về chất lượng và tiến độ. Mặc dù vậy, cán bộ, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, cụ thể, khoa học.
 
    Ban đã chủ trì, phối hợp, tham mưu tổ chức nhiều hội nghị lớn về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các quy định mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng (tổ chức 11 hội nghị chuyên đề kịp thời quán triệt các văn bản mới). Ban Tổ chức Trung ương đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là về những bài học rút ra trong nhiệm kỳ Đại hội XII về công tác xây dựng Đảng, về quan điểm chỉ đạo, về nhiệm vụ trọng tâm, về giải pháp đột phá, về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và duy trì nền nếp, hiệu quả Giải Báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Ban đã khẩn trương ban hành chương trình hành động cùng nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Đảng ủy Ban đã ban hành chương trình hành động với những nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với các Ban Đảng và các cơ quan liên quan để nắm tình hình, tổng kết kiểm tra, tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng đã được xác định trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác cán bộ. Ban quan tâm vai trò tổ chức đảng và đảng viên trong từng cơ quan, tổ chức; công tác quản lý, rèn luyện, giáo dục cán bộ, đảng viên; thu hút, sử dụng, giữ chân người tài và nâng cao tính chuyên nghiệp, mẫn cán của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị nói chung...
 
    Thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chân thành cảm ơn Đoàn kiểm tra đã làm việc công tâm, nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tăng cường trách nhiệm, rèn luyện, nỗ lực thực hiện tốt những nhiệm vụ từ thực tiễn đặt ra hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu của Đảng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
                                                                                                      P.V
.