An Giang: Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Thứ Bảy, 23/07/2022, 07:25 [GMT+7]
    Ngày 20/7/2022, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và hơn 100 đại biểu tham dự. 
 
    Trong những tháng đầu năm 2022, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, mà nòng cốt là các cơ quan khối nội chính, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được giữ vững; an ninh nội địa, dân tộc, tôn giáo, biên giới, nông thôn được đảm bảo; quan hệ đối ngoại tiếp tục được củng cố và mở rộng. Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, các khiếu nại, tố cáo cơ bản được giải quyết kịp thời, hạn chế các vụ việc phức tạp, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự địa phương. Các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp triệt phá các băng nhóm, đường dây phạm tội quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia; tăng cường tuần tra kiểm soát, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới và nội địa. 
 
Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022.
Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2022.
    Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, khẳng định quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nên đã góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ.
 
    Các cấp ủy, chính quyền, địa phương tăng cường triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; góp phần đẩy lùi suy thoái, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và của hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin trong Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
    Trong kỳ báo cáo, các ngành chức năng đã bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện các kế hoạch về đảm bảo an ninh; tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm trong các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ lớn. Lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố, điều tra 01 vụ án xâm phạm an ninh quốc gia và đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nghiêm vụ án Lê Thị Kim Phi, về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
 
    Ngay từ những tháng đầu năm, các cơ quan khối nội chính đã triển khai, quán triệt các văn bản của cấp trên về nhiệm vụ của ngành trong năm và đã được một số kết quả điển hình như: Ngành Thanh tra tiến hành 53 cuộc thanh tra hành chính, ban hành 27 kết luận. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng (vi phạm chủ yếu liên quan đến chi hỗ trợ tiền công tác, chứng từ không đảm bảo nguyên tắc tài chính, thanh toán thừa khối lượng thi công); đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 400 triệu đồng, xử lý khác về kinh tế trên 1,8 tỷ đồng, kiểm điểm trách nhiệm 21 cá nhân và 01 tổ chức. Trong đó, phát hiện 01 đơn vị sai phạm trong việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị xử lý hành chính 08 cá nhân
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã truy tố 308 vụ 505 bị can. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 568 vụ 991 bị cáo; Tòa án xét xử 416 vụ 690 bị cáo, đình chỉ 03 vụ, 04 bị cáo (do bị hại rút yêu cầu). Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm 197 vụ 264 bị cáo; Tòa án xét xử 64 vụ 76 bị cáo, đình chỉ 119 vụ 161 bị cáo (do người kháng cáo rút yêu cầu).
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý các loại án 9.075 vụ (giảm 2,6% so với cùng kỳ); đã giải quyết 5.025 vụ (tăng 2,2% so với cùng kỳ), tiếp tục giải quyết 4.050 vụ; Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức 04 phiên tòa hình sự trực tuyến; triển khai thực hiện phiên họp áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc) theo hình thức trực tuyến đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. 
Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp đã thụ lý 14.359 việc, tương ứng hơn 4.106 tỷ đồng. Kết quả xác minh phân loại, có 9.400 việc tương ứng hơn 1.597 tỷ đồng có điều kiện thi hành; đã giải quyết xong 5.298 việc tương ứng hơn 573 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 56,36% về việc và 35,93% về tiền, chuyển kỳ sau 8.909 việc tương ứng hơn 3.470 tỷ đồng.
 
    Phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; đề cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác nội chính và cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong phạm vi thẩm quyền phải cụ thể hóa các chỉ đạo của cấp trên và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
 
    Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan nội chính thực hiện tốt quy chế phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và vụ án, vụ việc giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.
 
    Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tấn công, trấn áp để kéo giảm phạm pháp hình sự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
                                                                Phan Xuân Quí
.