Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

Thứ Năm, 14/07/2022, 20:47 [GMT+7]
    Chiều 14/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Đảng đoàn Quốc hội. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học pháp lý.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Thực hiện phân công của Ban Chỉ đạo, Đảng đoàn Quốc hội thực hiện nghiên cứu, xây dựng 04 chuyên đề gồm: “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”; “Hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp và giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”; “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” và “Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước cho rằng, Đảng đoàn Quốc hội đã tập trung xây dựng các chuyên đề được Ban Chỉ đạo phân công đảm bảo tiến độ và chất lượng, được Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao. Đặc biệt, Đảng đoàn Quốc hội đã khẩn trương thành lập bốn tiểu ban do Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng các tiểu ban để trực tiếp chỉ đạo xây dựng các chuyên đề; phối hợp chặt chẽ với Ban Nội Chính Trung ương triển khai công việc chung của Ban Chỉ đạo; tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị cầu thị tiếp thu các ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Chủ tịch nước cũng ghi nhận Quốc hội thời gian qua nỗ lực, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, thực hiện quyền giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, góp phần quan trọng phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
 
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại buổi làm việc
    Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học đã nêu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có căn cứ lý luận và thực tiễn, mang tính xây dựng cao, nhất là về một số vấn đề quan trọng còn có ý kiến khác nhau. Nhiều nội dung sau khi bàn thảo đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất ngay tại buổi làm việc. Các ý kiến đều thống nhất quan điểm đánh giá cao Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Đề án công phu, khoa học, chất lượng, tâm huyết đối với sự phát triển của đất nước. Một số nội dung quan trọng của dự thảo Đề án được các đại biểu thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm như: vai trò, vị trí, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, trong đó nhấn mạnh kết quả đạt được và hạn chế, bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ và giải pháp, đổi mới tổ chức hoạt động; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để nâng cao hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam...
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại buổi làm việc
    Chủ tịch nước đề nghị Tổ Biên tập xây dựng Đề án tiếp thu những nội dung được nêu ra tại các buổi làm việc để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án. Những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau cần tiếp tục xem xét, bàn thảo tại phiên họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo.
 
    Ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ đến nay dự thảo Đề án đã được tiếp thu chỉnh lý và cơ bản hoàn chỉnh, bảo đảm chất lượng theo đúng tính chất của một đề án chính trị pháp lý, nhấn mạnh xây dựng dự thảo Đề án phải bảo đảm đặc trưng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, vì sự trường tồn của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Đảng đoàn Quốc hội đánh giá cao Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo sát sao, bài bản; công tác chuẩn bị dự thảo Đề án công phu, kỹ lưỡng, thận trọng, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, huy động đông đảo nhà khoa học pháp lý, chuyên gia hàng đầu cả về lý luận, thực tiễn, trao đổi sâu với một số cơ quan Trung ương. Tổ Biên tập cầu thị lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý, trong đó có ý kiến đóng góp của Đảng đoàn Quốc hội, nhất là với những vấn đề quan trọng còn có ý kiến khác nhau.
Tạ Anh Hưng
.