Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia và Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam về Nhà nước pháp quyền

Thứ Sáu, 15/07/2022, 19:34 [GMT+7]
    Chiều 15/7/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam và Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dưng Đề án; Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn Hội Luật gia, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Đỗ Ngọc Thịnh, Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cùng đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học pháp lý.  
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dưng Đề án trình bày báo cáo một số nội dung của Đề án liên quan vai trò, vị trí, tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam. Trên cơ sở các Chuyên  đề của các cơ quan ở Trung ương tham gia xây dựng Đề án, ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; căn cứ ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, các chuyên gia, nhà khoa học, Tổ Biên tập tổng hợp và đưa vào dự thảo Đề án các nội dung, như: về nhận thức nội hàm một số khái niệm trong lĩnh vực tư pháp; về tổ chức Toà án theo thẩm quyền xét xử; về điều chỉnh nhiệm vụ của Toà án và Viện Kiểm sát liên quan Toà án; về thành lập Hội đồng tư pháp quốc gia; về chuyển viện Kiểm sát thành viện Công tố; về tiếp tục thu gọn đầu mối cơ quan điều tra; về thống nhất quản lý nhà nước về thi hành án; về thành lập thiết chế bảo vệ Hiến pháp; về thành lập Ủy ban Quốc gia về quyền con người.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
    Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước khẳng định vai trò của luật sư, trợ giúp pháp lý ngày càng được tăng cường, nhất là trong các hoạt động tố tụng, bảo đảm sự bình đẳng, mang lại niềm tin cho nhân dân. Đội ngũ luật sư phát triển mạnh, chất lượng hoạt động được nâng lên góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hệ thống trợ giúp pháp lý được củng cố, kiện toàn và đổi mới, tổ chức công chứng hành nghề rộng khắp, phân bổ hợp lý hơn trên các địa bàn dân cư, hoạt động hỗ trợ tư pháp được quan tâm, củng cố, các thiết chế trọng tài, hòa giải từng bước được khẳng định, vị thế trong xã hội, chế định thừa phát lại được thực hiện theo thực tiễn.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
    Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh, ghi nhận và đánh giá cao các đại biểu hai cơ quan, các chuyên gia, nhà khoa học đã nêu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có căn cứ lý luận và thực tiễn, mang tính xây dựng cao, nhất là ý kiến mới về một số vấn đề quan trọng còn có ý kiến khác nhau. Nhiều nội dung sau khi bàn thảo đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất ngay tại buổi làm việc. Các ý kiến đều thống nhất quan điểm đánh giá cao Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xây dựng Dự thảo Đề án công phu, khoa học, chất lượng cao, tâm huyết đối với sự phát triển của đất nước. Một số nội dung quan trọng của Dự thảo Đề án được các đại biểu thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm như: đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và đảm bảo thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động tư pháp, trong đó nhấn mạnh kết quả đạt được và hạn chế, bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ và giải pháp, đổi mới tổ chức hoạt động; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để nâng cao hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
    Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đề nghị Tổ Biên tập xây dựng Đề án tiếp thu, cầu thị những nội dung được nêu ra tại các buổi làm việc để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án. Những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau cần tiếp tục xem xét, bàn thảo tại phiên họp thứ tư sắp tới của Ban Chỉ đạo.
Đặng Phước - Anh Hưng
.