Nam Định: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp tháng 8/2021

Thứ Sáu, 01/10/2021, 07:16 [GMT+7]
    Tháng 8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định; công văn về việc triển khai thực hiện các đề án và một số nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2021.
 
    Sở Tư pháp tỉnh đã tiến hành thẩm định 13 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; góp ý vào 05 dự thảo văn bản của Trung ương, của tỉnh; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội về tình hình giải quyết vụ, việc yêu cầu bồi thường Nhà nước năm 2021 theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
 
Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Đinh xét xử sơ thẩm vụ án “Chống người thi hành công vụ”, được truyền thanh trực tiếp đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhằm tuyên truyền, giáo dục Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Đinh xét xử sơ thẩm vụ án “Chống người thi hành công vụ”, được truyền thanh trực tiếp đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhằm tuyên truyền, giáo dục Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
    Xây dựng Báo cáo tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo tổng kết Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2019-2021”; ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện Quyết định 21/2021/QĐ-TTg, ngày 21/6/2021của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai Quyết định số 25/202l/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW, ngày 23/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững; công văn đề nghị đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thực hiện kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam; công văn tăng cường các giải pháp phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.
 
    Các cơ quan tư pháp đã chú trọng và quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm chỉ huy các đơn vị và bố trí công an xã chính quy. Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiện toàn 01 đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; triển khai thực hiện quy trình nhân sự đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; ban hành quyết định điều động bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 
 
    Duy trì công tác kiểm sát tạm giam, nhà tạm giữ; kiểm sát công tác thi hành án hình sự, dân sự, hành chính; giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình; kiểm sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp; kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp đột phá và Chỉ thị số 01/2021/CT-CA, ngày 05/01/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021. Các vụ án trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được Tòa án phối hợp với các cấp, các ngành xét xử kịp thời, nghiêm minh; các phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử lưu động và công khai bản án trên mạng truyền thông đạt hiệu quả cao; công tác hòa giải, đối thoại trong các vụ án dân sự, hành chính được chú trọng làm tốt.
 
    Sở Tư pháp tiến hành xác minh tình hình tổ chức, hoạt động, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra một số tổ chức hành nghề luật sư; thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm tra tổ chức, hoạt động của Văn phòng luật sư IQS, công ty Luật TNHH Minh Thu; yêu cầu tự kiểm tra đối với Văn phòng luật sư Minh Đức; tiếp nhận 01 hồ sơ thành lập chi nhánh của Văn phòng luật sư; cấp đăng ký hoạt động 01 chi nhánh Văn phòng Luật sư. 
 
    Rà soát, nghiên cứu các trường hợp chưa rõ về án tích, có dấu hiệu thuộc trường hợp đương nhiên xóa án tích và tiếp tục có công văn xác minh đến các cơ quan có liên quan; tiếp nhận 558 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để chuyển Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia tra cứu tình trạng án tích; ký 705 phiếu lý lịch tư pháp; trả lời Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc phối hợp rà soát cung cấp thông tin tài liệu phục vụ điều tra vụ án 01 trường hợp.
Cù Tất Dũng
.