Tuyên Quang: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8/2021

Thứ Năm, 30/09/2021, 15:21 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Công văn thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham những; chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận số 13-KL/TW, ngày16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
 
Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang, Trưởng Đoàn kiểm tra công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình (tháng 7/2021)
Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang, Trưởng Đoàn kiểm tra công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình (tháng 7/2021)
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi tham nhũng ngay trong nội bộ các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng và việc bảo vệ, khuyến khích người tố giác tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
    Thanh tra tỉnh hoàn thành, ban hành kết luận 01 cuộc thanh tra việc đầu tư xây dựng một số công trình tại thành phố Tuyên Quang. Qua thanh tra kiến nghị giảm trừ quyết toán hơn 710 triệu đồng do nghiệm thu vượt khối lượng thi công; triển khai 02 cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên và Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; về việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách, chương trình, dự án đầu tư xây dựng, việc thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí, các khoản thu khác và công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện.
 
    Trong tháng, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ 05 vụ/07 bị can  có liên quan đến tham nhũng, kinh tế, chức vụ; trong đó, án cũ 03 vụ/05 bị can; mới 02 vụ/ 02 bị can; đã kết thúc điều tra đề nghị Viện kiểm sát truy tố 01 vụ/02 bị can, đang giải quyết 04 vụ/05 bị can. Viện kiểm sát thụ lý 02 vụ/03 bị can (cũ 01 vụ/01 bị can; mới 01 vụ/02 bị can), đã chuyển Tòa án 01 vụ/02 bị can, đang giải quyết 01 vụ/01 bị can; kiểm sát xét xử 02 vụ/03 bị cáo.
Cù Tất Dũng
.