Hòa Bình: Quan tâm công tác cải cách tư pháp

Thứ Ba, 21/09/2021, 06:24 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp.
 
    Các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan tư pháp tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; triển khai thực hiện kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp và chuẩn bị cho việc xây dựng chiến lược mới về cải cách tư pháp; triển khai thực hiện theo kế hoạch chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021 và Chương trình trọng tâm giai đoạn 2021-2026.
 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình kiểm sát trực tiếp việc tuân thủ pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Mai Châu
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình kiểm sát trực tiếp việc tuân thủ pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Mai Châu
    Ngành Tư pháp đã tích cực tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thông tin tuyên truyền về hoạt động tư pháp, nâng cao chất lượng các hoạt động tư pháp, bổ trợ tư pháp; quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật mới; phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông đăng tải, phát sóng nhiều lượt tin bài, phóng sự tuyên truyền pháp luật và hoạt động tư pháp.
 
    Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và tích cực đổi mới việc tranh tụng tại phiên tòa; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh; quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác tư pháp; đồng thời áp dụng công nghệ thông tin đáp đứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
    Tăng cường chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong hoạt động phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm mọi hành vi phạm tội được phát hiện, xử lý kịp thời, công khai, nghiêm minh đúng quy định pháp luật; xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án phức tạp kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; hạn chế thấp nhất bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; làm tốt công tác áp dụng các biện pháp hành chính tại Tòa án, nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng trình tự, quy định.
 
    Nâng cao hiệu quả công tác giám sát hoạt động tư pháp, công tác điều tra, truy tố, xét xử được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; tin báo về tội phạm được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Công tác thi hành án đã được quan tâm thực hiện nghiêm túc.
 
    Các ngành trong khối nội chính phối hợp chặt chẽ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, hiểu biết về ý thức pháp luật cho cán bộ và Nhân dân.
Tuệ Minh
.