Bến Tre: Một số kết quả công tác nội chính tháng 8

Thứ Sáu, 01/10/2021, 06:08 [GMT+7]
    Trong tháng 8, lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu và hệ thống văn kiện chỉ đạo, văn kiện đảm bảo cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; thẩm định hệ thống kế hoạch huy động, tiếp nhận dự bị động viên; làm tốt công tác tuyển sinh quân sự (169 hồ sơ tuyển sinh vào các trường Quân sự); tổ chức huấn luyện tại chức 285 cán bộ, chiến sĩ; tập huấn, huấn luyện Dân quân tự vệ 13.932 lực lượng, đạt 63,93%. 
 
    Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP và Nghị định số 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nắm chắc tình hình, âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu; theo dõi hoạt động của Việt kiều, người nước ngoài đến địa phương; an ninh khu vực biên giới biển; hoạt động của các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân, người lao động; các chợ nông thôn, hợp tác xã thủy sản; tình hình liên quan đến hoạt động tôn giáo, v.v. 
 
Công an tỉnh Bến Tre giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Công an tỉnh Bến Tre giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
    Khởi tố mới 54 vụ/45 bị can, phục hồi điều tra 05 vụ/05 bị can, đình chỉ điều tra 08 vụ/02 bị can, tạm đình chỉ điều tra 23 vụ/07 bị can, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 28 vụ/37 bị can. Đang giải quyết: 274 vụ/231 bị can (trong hạn). 
 
    Viện kiểm sát nhân dân các cấp thực hiện đúng quy định pháp luật về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong tháng, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 351 tin báo, đã giải quyết 135 tin, đang giải quyết 216 tin trong hạn, ban hành 01 kiến nghị; kiểm sát điều tra vụ án hình sự 325 vụ/275 bị can, cơ quan điều tra đã xử lý, giải quyết 53 vụ/46 bị can, đang giải quyết 272 vụ/229 bị can, ban hành 01 kiến nghị; thực hành quyền công tố, kiểm sát giai đoạn truy tố 74 vụ/93 bị can, đã giải quyết 50 vụ/60 bị can; đang giải quyết 24 vụ/33 bị can; thực hiện quyền công tố, kiểm sát giai đoạn xét xử sơ thẩm 141 vụ/220 bị cáo, ban hành 01 kiến nghị; giai đoạn xét xử phúc thẩm 14 vụ/16 bị cáo, báo cáo để nghị Viện kiểm sát cấp cao kháng nghị giám đốc thẩm 01 vụ. 
 
    Tòa án nhân dân 02 cấp thụ lý 2.639 án các loại, đã giải quyết 335 vụ. Đang giải quyết 2.304 vụ. 
 
    Ngành Thanh tra đã triển khai 06 cuộc thanh tra hành chính, kết thúc 05 cuộc (ban hành kết luận 03 cuộc). Nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, về sử dụng đất đai liên quan đến việc san lấp mặt bằng để xây cất nhà, công trình trên đất nông nghiệp; việc thực hiện công tác chi trả, giải quyết chế độ chính sách người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội. Qua thanh tra phát hiện 02 đơn vị sai phạm về kinh tế, với số tiền 212.742.382 đồng, trong đó thu hồi nộp tài khoản tạm giữ, chờ xử lý số tiền 212.742.382 đồng, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 02 cá nhân. 
 
    Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành kiểm tra chuyên ngành thường xuyên 73 cuộc; Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 06 vi phạm quy định trên các lĩnh vực: Y tế, văn hóa, quảng cáo, giao thông, vận tải, viễn thông... Ban hành 06 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 43.400.000 đồng, thu hồi số tiền 92.900.000 đồng.
                                                                                                 Nguyễn Hiên
.