Bắc Ninh: Một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách tư pháp

Thứ Bảy, 30/10/2021, 06:41 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2021, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp theo chương trình, kế hoạch năm 2021; chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp theo Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Các cơ quan tố tụng tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về đề án đổi mới tổ chức hoạt động của Tòa án, Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra; Nghị quyết số 37/2012/QH XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án; Nghị quyết số 63/2013/QH13, ngày 27/11/2013 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm... nhằm xây dựng nền tư pháp trong sạch, vũng mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tố quốc.
    
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh phối hợp Công an thành phố lấy lời khai trực tuyến (tháng 8/2021)
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh phối hợp Công an thành phố lấy lời khai trực tuyến (tháng 8/2021)
    Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác; chất lượng soạn thảo, góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày càng nâng cao; công tác theo dõi thi hành pháp luật được tăng cường, nhất là việc rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng; trong đó đã rà soát trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện 20 dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh, rà soát 07 dự thảo hợp đồng dự án sử dụng đất.
 
    Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, quan tâm các đối tượng đặc thù, địa bàn trọng điểm; chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, các văn bản tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội, đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Hoạt động bổ trợ tư pháp được tăng cường, an toàn thông tin trong các giao dịch liên quan đến công chứng, chứng thực được nâng lên. Công tác hành chính tư pháp tiếp tục được đổi mới, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động; tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.
 
    Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh thực hiện quy chế phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; quy chế phối hợp về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội và công tác thi hành án hình sự, dân sự, hỗ trợ tư pháp; quy chế phối hợp trong việc cung cấp, tiếp nhận, tra cứu, xác minh và trao đổi thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; quy chế phối hợp trong giải quyết các yụ án hành chính.
 
    Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp; sắp xếp, bố trí điều tra viên, cán bộ điều tra, giám định viên phù hợp với trình độ, năng lực và vị trí công tác; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm và hướng dẫn giải quyết những vụ án nghiêm trọng, những vụ án dư luận quan tâm; các nhiệm vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, bức cung, nhục hình; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo kịp thời, không để kéo dài gây bức xúc; công tác giám định được nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ đắc lực công tác điều tra; việc xét đề nghị giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn được thực hiện chặt chẽ, đúng theo quy định.
 
    Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới, triển khai các biện pháp thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về "Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra" theo hướng chủ động, sâu sát và toàn diện hơn; nắm chắc tiến độ và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, đề ra yêu cầu điều tra bằng văn bản đối với 100% số vụ án thụ lý kiểm sát điều tra; chủ động thu thập chứng cứ theo cả hướng buộc tội và gỡ tội một cách khách quan, thận trọng; thực hiện nghiêm việc ghi âm, ghi hình có âm thanh; tăng cường hỏi cung, phúc cung và trực tiếp lấy lời khai 100% các vụ án trước khi phê chuẩn khởi tố, quyết định truy tố; thường xuyên cập nhật, kiểm sát kịp thời các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập; nắm chắc và kiểm sát chặt chẽ tiến độ lập hồ sơ vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh tăng cường hoạt động tranh tụng công khai tại phiên tòa, đảm bảo tính dân chủ, khách quan trong các quyết định của Tòa án. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động của các Trung tâm hòa giải, đối thoại; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Tòa án được quan tâm, chú trọng.
 
    Công tác bổ trợ tư pháp có nhiều chuyển biến rõ rệt theo tinh thần cải cách tư pháp. Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh đã trợ giúp pháp lý được 95 vụ án về hình sự, 02 vụ việc về dân sự. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện các đề án, quy hoạch về các lĩnh vực: Công chứng, luật sư, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Đã tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận về việc triển khai và thực hiện Kết luận 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; thường xuyên cập nhật thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan thi hành án dân sự các cấp; công tác giám định tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giúp cho cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, ngoài ra thông qua công tác giám định còn kịp thời phát hiện nhiều thủ đoạn, phương thức hoạt động tinh vi của tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm của Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tuệ Minh
.