Lào Cai: Kết quả công tác cải cách tư pháp 9 tháng năm 2021

Thứ Ba, 19/10/2021, 06:09 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2021, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai đã ban hành Chương trình công tác cải cách tư pháp (CCTP) năm 2021; tổ chức 03 hội nghị đánh giá công tác Ban Chỉ đạo; ban hành quyết định, kế hoạch và triển khai 01 cuộc kiểm tra về công tác cải cách tư pháp đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai; chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; văn bản số 257-CV/TU ngày  30/3/2021 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự năm 2021; Chương trình số 63-CT/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về hành động thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tổ chức 03 cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính; cải cách tư pháp, đã thực hiện xong 02 cuộc, còn 01 cuộc đang tiếp tục triển khai. Hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy, thị ủy triển khai công tác cải cách tư pháp năm 2021.
 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản điều hành của ngành Kiểm sát nhân dân (tháng 4/2021)
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số và phần mềm quản lý văn bản điều hành của ngành Kiểm sát nhân dân (tháng 4/2021)
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”; tổ chức Hội nghị đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện quy chế phối hợp với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác tư pháp; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp trên địa bàn và căn cứ tình hình thực tế của địa phương hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tư pháp; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan tư pháp cấp tỉnh với tổng số tiền 1 tỷ 895 triệu đồng. 
 
    HĐND tỉnh thực hiện giám sát các cơ quan tư pháp thông qua việc thẩm tra các báo cáo của các cơ quan tư pháp trình Kỳ họp thứ nhất,  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI. Tại kỳ họp thứ nhất của hội đồng nhân dân các cấp đã tổ chức bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp (tỉnh, huyện), nhiệm kỳ 2021-2026.
 
    Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh thống kê, rà soát các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ; xác định án trọng điểm là 60  vụ; phối hợp tổ chức 111 phiên tòa rút kinh nghiệm; 10 phiên tòa xét xử lưu động. Tòa án nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021; tổ chức 02 Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác xét xử án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại; triển khai quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ; triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tổ chức được 83 phiên tòa rút kinh nghiệm, công khai 1.906 bản án, quyết định trên Trang Thông tin điện tử Toà án; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị nhân sự, giới thiệu bầu 187 vị Hội thẩm TAND hai cấp; bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức rà soát các bản án hành chính đã có hiệu lực.
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các chi cục thi hành án dân sự cấp huyện tham mưu củng cố, kiện toàn 10/10 Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp. Các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp đã phối hợp với UBND cấp huyện trong các mặt công tác như chỉ đạo thi hành án, công tác tổ chức cán bộ, công tác đầu tư mở rộng trụ sở, kho vật chứng của các Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bát Xát, Bảo Thắng; phối hợp UBND huyện Sa Pa để chỉ đạo giải quyết dứt điểm 01 vụ việc án trọng điểm...
 
    Sở tư pháp tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 20/01/2021 theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. tiếp tục tham mưu triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về luật sư; công chứng, giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý theo thẩm quyền. 
Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy đều chỉ đạo kiện toàn 09/09 ban chỉ đạo cải cách tư pháp cấp huyện để tham mưu, giúp việc cho các huyện ủy, thành ủy, thị ủy về công tác cải cách tư pháp và đã ban hành kế hoạch, chương tình thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2021 để triển khai thực hiện. Chỉ đạo UBND cùng cấp thực hiện tốt các quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh.
                  Nguyễn Thêu 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.