Hải Phòng: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp 9 tháng năm 2021

Thứ Bảy, 09/10/2021, 06:42 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành phố Hải Phòng đã ban hành Chương trình số 04-Ctr/TU trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021; Công văn số 106-CV/TU chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự; chỉ đạo đề xuất hỗ trợ kinh phí sửa chữa trụ sở Đoàn Luật sư thành phố; chỉ đạo đề xuất ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, định mức chi ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp; Báo cáo số 73-BC/TU tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư… Tham gia ý kiến vào 254 dự thảo văn bản pháp luật các loại; trong đó có 04 luật, 17 nghị định, 04 quyết định và 01 chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 09 thông tư, 73 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố Hải Phòng.
 
Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải An, TP. Hải Phòng kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An (tháng 9/2021)
Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải An, TP. Hải Phòng kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An (tháng 9/2021)
    Tổ thư ký Ban Chỉ đạo xây dựng nội dung hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với hoạt động tư pháp; đôn đốc Đoàn Luật sư Thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 05/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư; đã tổ chức 03 hội nghị, hội thảo tập huấn trực tuyến và 01 hội thảo trực tiếp “Đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015”. 
 
    UBND thành phố ban hành 04 văn bản chỉ đạo triển khai về lĩnh vực công chứng; cấp đăng ký hoạt động 01 văn phòng công chứng; cấp lại giấy đăng ký hoạt động 04 văn phòng công chứng; cấp thay đổi đăng ký 07 văn phòng công chứng; đăng ký hành nghề và cấp 07 thẻ công chứng viên; xóa đăng ký hành nghề và thu hồi 10 thẻ công chứng viên; đề nghị Bộ Tư pháp miễn nhiệm 01 công chứng viên, cấp 11 chứng chỉ và cấp lại 01 chứng chỉ hành nghề luật sư, cấp đăng ký hoạt động 02 tổ chức và 03 chi nhánh hành nghề luật sư, cấp thay đổi đăng ký 05 tổ chức hành nghề luật sư, 01 Trung tâm Tư vấn pháp luật, cấp 01 thẻ tư vấn viên pháp luật.
 
    Cấp 03 thẻ giám định viên tư pháp, 01 thẻ đấu giá viên; cấp đăng ký hoạt động đối với 01 tổ chức đấu giá tài sản, 04 chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản; cấp thay đổi đăng ký hoạt động 02 tổ chức đấu giá tài sản. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã ký kết và đấu giá thành 160 hợp đồng đấu giá tài sản; ký kết và đấu giá thành 08 hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất.
 
    Ban hành 03 kế hoạch về công tác trợ giúp pháp lý. Trong kỳ, trung tâm trợ giúp pháp lý đã trợ giúp được 405 vụ việc/405 trường hợp, trong đó tư vấn 198 vụ việc, tham gia tố tụng 207 vụ việc.
 
    Chú trọng củng cố, đào tạo, hoàn thiện, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp; thường xuyên được rà soát, đánh giá, phân loại đề nghị các cơ quan tư pháp Trung ương bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại các chức danh tư pháp. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo khách quan, minh bạch. Đã tổ chức 01 hội nghị tập huấn chuyên sâu kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề cho các tổ chức bổ trợ tư pháp; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao vai trò của kiểm sát viên, thẩm phán thông qua việc tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm; trong đó, Viện kiểm sát hai cấp Thành phố tổ chức 38 phiên tòa và Tòa án hai cấp Thành phố tổ chức 144 phiên tòa rút kinh nghiệm.
 
    Tiếp tục quan tâm xây mới, nâng cấp trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp, đã hoàn thành trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân các quận Ngô Quyền, Kiến An, huyện Tiên Lãng; trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Dương đang thi công; hoàn thành trụ sở Chi cục Thi hành án quận Lê Chân; đang thi công trụ sở và kho vật chứng - Cục thi hành án dân sự thành phố; trụ sở Chi cục Thi hành án quận  Dương Kinh; đang tiến hành kiểm tra, rà soát nhu cầu sử dụng, mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ nghiệp vụ cho các cơ quan tư pháp thành phố.
 
    Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, điều tra lại. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố hải Phòng tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.
                                                                                                        Tuệ Minh
.