Lạng Sơn: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp 9 tháng năm 2021

Thứ Năm, 21/10/2021, 06:18 [GMT+7]
    Từ đầu năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp; tiếp tục thực hiện Kết luận số 73-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tổng kết, rà soát, ban hành mới quy chế phối hợp trong giải quyết án hình sự và thi hành án hình sự.
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2021; thực hiện công tác sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW , ngày 30/3/2009 về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; thực hiện Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. 
 
Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác cải cách tư pháp đối với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh (tháng 9/2021)
Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác cải cách tư pháp đối với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh (tháng 9/2021)
    Các cơ quan chức năng đã thẩm định 48 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh do các sở, ngành dự thảo; góp ý 312 dự thảo văn bản của Trung ương và của tỉnh; quyết định công bố danh mục 60 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh; ban hành hướng dẫn công tác xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh và kế hoạch báo cáo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
 
    Các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, phân bổ chỉ tiêu, biên chế cho các đơn vị trực thuộc; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ có chức danh tư pháp; xây dựng hồ sơ quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện theo Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an; tổ chức thi tuyển điều tra viên, kết quả trúng tuyển 41/41 đồng chí; đã bổ nhiệm và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nâng bậc chức danh điều tra cho 78 đồng chí; miễn nhiệm chức danh điều tra 12 đồng chí. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; bổ nhiệm mới chức vụ lãnh đạo cấp phòng cho 02 đồng chí, phó viện trưởng cấp huyện cho 01 đồng chí, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo phòng cho 04 đồng chí. Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; thực hiện bổ nhiệm mới Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, bổ nhiệm lại chánh án và phó chánh án tòa án nhân dân cấp huyện cho 03 đồng chí, bổ nhiệm mới thẩm phán cho 03 đồng chí và bổ nhiệm lại cho 05 đồng chí… 
 
    Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng truyền hình hội nghị, giao ban trực tuyến, hệ thống giám sát phiên tòa trực tuyến; sử dụng phần mềm kế toán, phần mềm quản lý hồ sơ công chứng, thống kê; duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử cơ quan đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục tố tụng, các bản án, quyết định; quan tâm phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng tranh tụng cho kiểm sát viên và thẩm phán.
 
    UBND tỉnh ban hành quyết định số 905/QĐ-UBND về công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc; quyết định bổ nhiệm 02 giám định viên pháp y, 02 giám định viên kỹ thuật hình sự; ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 29/3/2021 về triển khai thực hiện chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 04 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư và 05 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng. Hiện trên địa bàn tỉnh có 16 văn phòng và chi nhánh văn phòng luật sư, có 42 luật sư tham gia Đoàn Luật sư tỉnh; có 06 tổ chức hành nghề công chứng với 13 công chứng viên; có 01 tổ chức giám định pháp y, 01 tổ chức giám định kỹ thuật hình sự và 02 tổ chức giám định theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng; có 22 giám định viên tư pháp và 122 người giám định tư pháp theo vụ việc.
 
    Các cơ quan chức năng đã tiến hành triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp năm 2021. Sở Tư pháp tỉnh đã hoàn thành 02 cuộc thanh ra đối với 01 văn phòng luật sư và 01 chi nhánh văn phòng luật sư; 01 cuộc kiểm tra tại Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh; đang kiểm tra tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản đối với 03 tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh hoàn thành thanh tra 02 chuyên đề trong lực lượng Công an nhân dân. Viện kiểm sát kiểm sát 07 cuộc đối với cơ quan tư pháp trong tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp; kiểm sát trực tiếp tại một số xã trong việc quản lý giáo dục các bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo.
 
    Hội đồng nhân dân tỉnh và cấp huyện đã thực hiện tốt chức năng giám sát, xem xét các báo cáo định kỳ việc các cơ quan giải quyết phản ánh, kiến nghị của cử tri. Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành giám sát đối với 02 cơ quan về công tác quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh qua biên giới trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng đã trả lời kịp thời, đầy đủ những vấn đề Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và Nhân dân quan tâm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham gia cùng Viện kiểm sát trực tiếp 26 cuộc về công tác tạm giữ, quản lý giáo dục các bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo.
 
    Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh đã ký với lực lượng chức năng Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tương trợ tư pháp về hình sự. Kết quả công tác đã góp phần củng cố quan hệ hợp tác, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.
Tuệ Minh
.