Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai: Triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra công tác cải cách tư pháp đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Thứ Hai, 11/10/2021, 05:28 [GMT+7]
    Thực hiện quyết định số 08-QĐ/BCĐ, Kế hoạch số 09-QĐ/BCĐ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai về việc thực hiện công tác cải cách tư pháp; việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai; ngày 29/9/2021 Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đoàn kiểm tra do đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm Trưởng đoàn.
 
Đồng chí Lý Văn Hải, Trưởng Đoàn kiểm tra quán triệt nội dung buổi làm việc  (Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)
Đồng chí Lý Văn Hải, Trưởng Đoàn kiểm tra quán triệt nội dung buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)
    Làm việc cùng Đoàn Kiểm tra về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh có đồng chí Lê Anh Tuấn, Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Cục, các đồng chí trưởng, phó phòng nghiệp vụ thuộc Cục và đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sa Pa.
 
    Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra thông qua quyết định, kế hoạch kiểm tra và nghe Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo tự kiểm tra của đơn vị; mục đích kiểm tra lần này để đánh giá về ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai trong công tác triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về công tác Cải cách tư pháp; việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính theo quy định; kết quả kiểm tra là một trong những căn cứ để Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ liên quan trong giai đoạn tiếp theo.
 
    Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh sẽ kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị được kiểm tra từ ngày 11/10/2021 đến ngày 19/10/2021.
  Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.