Bắc Kạn: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp 9 tháng năm 2021

Thứ Sáu, 22/10/2021, 14:44 [GMT+7]
    Từ đầu năm tới nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã thành lập 02 đoàn kiểm tra đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.
 
    Sở Tư pháp tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP, ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; quyết định ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh; thẩm định 17 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu UBND tỉnh  ban hành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; thành lập Tổ kiểm tra, nghiệm thu kết quả số hóa Sổ Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021; thực hiện bán đấu giá 92 hợp đồng với tổng số tiền hơn 25 tỷ 700 triệu đồng; tiếp nhận, thụ lý 242 vụ việc theo đơn đề nghị trợ giúp pháp lý; trong đó, tham gia tố tụng 237 vụ việc, tư vấn pháp luật cho 05 vụ việc; thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.
 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn (tháng 8/2021)
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn (tháng 8/2021)
    Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, các cấp ủy, các cơ quan nội chính, tư pháp, Đoàn Luật sư của tỉnh đã thực hiện đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Theo đó, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh, cũng như chất lượng luật sư, điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh.
 
    Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 07 luật sư đang hoạt động tại 03 văn phòng và 01 chi nhánh luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh; có 46 giám định viên tư pháp, 02 tổ chức giám định tư pháp công lập và 01 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; có 04 tổ chức hành nghề công chứng với 07 công chứng viên. Các tổ chức hoạt động nghề luật sư, công chức, giám định hoạt động cơ bản ổn định, kịp thời đáp ứng các yêu cầu bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý ở địa phương.
 
    Các cơ quan tư pháp tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc; ứng dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông, phần mềm dịch vụ công trực tuyến nhằm thực hiện hiện đại hóa trong giải quyết thủ tục hành chính; duy trì hiệu quả trang thông tin điện tử, thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời các thông tin hoạt động của ngành. 
 
    Viện Kiểm sát nhân dân thông qua hoạt động kiểm sát đã phối hợp với Tòa án nhân dân tổ chức 75 phiên tòa rút kinh nghiệm; trong đó, số hóa hồ sơ 09 phiên tòa nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Tòa án nhân dân hai cấp đã thực hiện công khai 546 bản án, quyết định trên Cổng Thông tin điện tử của Tòa án nhân dân.
 
    Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí cho các cơ quan tư pháp phù hợp, đúng quy định. Hiện nay, một số cơ quan tư pháp đã được quan tâm, hỗ trợ mua sắm thiết bị, sửa chữa trụ sở, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
    Công tác giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ đối với các cơ quan tư pháp được coi trọng; công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp của các cơ quan chức năng có thẩm quyền được duy trì thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng theo quy định. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thẩm tra đối với báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Qua thẩm tra kết luận, các cơ quan tư pháp đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định; công tác kiểm tra nghiệp vụ được tăng cường, chất lượng xét xử các vụ việc, vụ án được nâng lên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan báo chí và người dân thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội đối với công tác và hoạt động của các cơ quan tư pháp theo đúng quy định.
Tuệ Minh
.