Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ Sáu, 29/10/2021, 17:34 [GMT+7]
    Ngày 28/10, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng bộ Khối quý III, triển khai nhiệm vụ hoạt động quý IV năm 2021.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý III năm 2021, đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và các ngày kỷ niệm lớn, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh, thành phố trong cả nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước triệt để sử dụng Internet, mạng xã hội đăng tải, phát tán thông tin xấu độc xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.
 
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối trao Quyết định cho các thành viên Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối trao Quyết định cho các thành viên Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025
    Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 20 đồng chí (9 thành viên Ban Chỉ đạo và 11 thành viên tổ thư ký giúp việc); phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 13 Đảng bộ Khối và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Khóa XIII). Quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4. Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như kết quả phát triển kinh tế - xã hội.
 
    Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối sẽ tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dư luận xã hội; tình hình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Đảng bộ Khối đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin trên internet, mạng xã hội nhằm chủ động phối hợp các cơ quan an ninh, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin kịp thời gỡ bỏ, ngăn chặn những bài viết và thông tin xấu, độc chống phá sự phát triển của đất nước.
                                                                                                       P.V
.