Quảng Ngãi: Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Năm, 31/10/2019, 15:01 [GMT+7]
    9 tháng đầu năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tham gia góp ý xây dựng các dự thảo nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn các quy định của pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tham gia góp ý văn bản pháp luật, các quy chế hoạt động của ngành và thực hiện một số báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực nghiệp vụ, trong đó tập hợp những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi pháp luật để đưa ra những đề xuất, kiến nghị, sửa đổi các văn bản luật liên quan cho phù hợp với thực tiễn. Để hướng dẫn, tạo sự thống nhất và hạn chế trong việc áp dụng pháp luật v à công tác khác của Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành 16 thông báo rút kinh nghiệm được rút ra từ những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để nâng cao công tác cải cách tư pháp trong các lĩnh vực.
 
Một cuộc họp của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Một cuộc họp của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
    Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh (2014-2018). Đề xuất nội dung hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; danh mục, số lượng thủ tục hành chính về an ninh trật tự đưa vào Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa của UBND cấp huyện.
 
    Ban hành Quy chế hoạt động cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; kế hoạch 172/KH-CSĐT(PC01) ngày 04-03-2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra về kiểm tra việc chấp hành pháp luật công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, xử lý tội phạm của công an Cảnh sát điều tra; đã kiểm tra 14 Công an huyện, thành phố, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác điều tra, xử lý tội phạm.
 
    Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUCA ngày 20-7-2011 của Đảng ủy Công an tỉnh về lãnh đạo nâng cao năng lực Cơ quan điều tra các cấp giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Tính đến tháng 9/2019, lực lượng điều tra Công an toàn tỉnh là 509 đồng chí (cấp tỉnh là 143 đồng chí, cấp huyện 366 đồng chí).
 
    Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, vận chuyển, mua bán thực phẩm giả, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn. Hướng dẫn một số vấn đề cần lưu ý trong điều tra, xử lý các vụ cố ý gây thương tích; đề nghị phối hợp đều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai luật đặc xá cho lãnh đạo phụ trách và cán bộ làm công tác thi hành án hình sự toàn tỉnh.
 
    Việc hoàn thiện tổ chức bộ máy được chú trọng. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện các biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo chỉ thị 06/CT-VKSTC ngày 06-12-2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chủ động phối hợp với tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng trong các vụ án hình sự của kiểm sát viên. Tăng cường công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho kiểm sát viên hai cấp; xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị trực tuyến giữa hai cấp kiểm sát, chọn phiên tòa có nội dung tranh tụng để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa và thực hiện tổ chức rút kinh nghiệm các phiên tòa này.
 
    Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự nói chung và các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nói riêng bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người không có tội. Các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, tham nhũng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh trong quá trình giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật nên bảo đảm kịp thời, nghiêm minh.
 
    Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự được thành lập phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tính chất đặc thù của hoạt động thi hành án dân sự. Thực hiện quy định của ngành cấp trên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chú trọng hoàn thiện cả về hệ thống tổ chức cũng như việc xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự. Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính đạt được những kết quả nhất định, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
                                                                                           Lê Hiếu
.