Quảng Ngãi: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư

Thứ Năm, 08/08/2019, 17:30 [GMT+7]
    Sau 10 năm tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm tới việc phát triển đội ngũ luật sư; chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 33-CT/TW cho toàn thể cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức; trong đó chú trọng tuyên truyền về vị trí, vai trò của nghề luật sư đối với công cuộc cải cách tư pháp; góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã hội và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân.  
Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018- 2023 của Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ngãi (tháng 7-2019)
Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018- 2023 của Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ngãi (tháng 7-2019)

     Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư giai đoạn 2012-2020 trên địa bản tình Quảng Ngãi; Kế hạch số 4103/KH-UBND triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Công văn số 863/UBND-NC về việc thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 và quy định về nghĩa vụ tham gia bồi thường về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Ngoài ra, Sở Tư pháp tỉnh đã phối hợp với Đoàn Luật sư và các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo, tạo đàm có sự tham gia của đại diện một số cơ quan tiến hành tố tụng; của luật sư tham gia tổ tư vấn pháp luật để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết vụ việc khiếu kiện phức tạp… Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của luật sư, cán bộ, đảng viên và nhân dân nói chung, cũng như hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động tố tụng nói riêng; tạo điều kiện thuận lợi, có thái độ tôn trọng và tinh thần thiện chí để luật sư tham gia giải quyết vụ việc, vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

    Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức Đoàn Luật sư tỉnh. Ban Chủ nhiệm của Đoàn Luật sư tỉnh những nhiệm kỳ vừa qua là những người có thâm niên về nghề, có uy tín, có năng lực chuyên môn và luôn quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các luật sư cũng như những người tập sự hành nghề luật sư; hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho luật sư được Đoàn Luật sư tỉnh thực hiện tương đối tốt và thu hút được đông đảo luật sư tham gia; thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ của Đoàn Luật sư, quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư; kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong hoạt động của đội ngũ luật sư cũng như các tổ chức hành nghề luật sư, nên trong thời gian qua không xảy ra trường hợp sai phạm nào cần phải xử lý.
 
    Trong 10 năm, số lượng luật sư tăng từ 25 người lên 42 người; tổ chức hành nghề luật sư tăng từ 08 tổ chức lên 16 tổ chức; việc cấp và thu hồi giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được Sở Tư pháp thực hiện đúng quy định của pháp luật và tạo nhiều thuận lợi cho các đối tượng có nhu cầu. Tính đến ngày 30-12-2018, trên địa bàn tỉnh có 02 Công ty Luật, 14 văn phòng luật sư, 04 chi nhánh công ty luật trong nước, 03 chi nhánh văn phòng luật sư được cấp giấy đăng ký hoạt động.
 
    Bên cạnh sự phát triển về đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư thì số lượng vụ việc cũng gia tăng đáng kể. Qua thống kê từ ngày 01-4-2009 đến ngày 31-12-2018, đội ngũ luật sư tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện 5.634 vụ, việc các loại; trong đó, tham gia tố tụng 1.166 việc, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 3.867 việc, trợ giúp pháp lý 601 việc.
 
    Trong quá trình hoạt động, các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm ở từng vụ, việc, luân trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Hoạt động của các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi, tin cậy cho việc thu hút đầu tư, kinh doanh và thương mại trên địa bàn tỉnh. 
Cù Tất Dũng
.