Ban Nội chính Trung ương: Tập huấn công nghệ thông tin năm 2019

Thứ Năm, 25/07/2019, 11:29 [GMT+7]
    Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 24-7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lớp tập huấn công nghệ thông tin (CNTT), chữ ký số và sử dụng Hệ thông tin điều hành tác nghiệp các Ban đảng Trung ương cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
    Tại lớp tập huấn, các giảng viên từ Trung tâm CNTT Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Cơ yếu Chính phủ đã trình bày những vấn đề cơ bản như: Trang bị kiến thức về ứng dụng chữ ký số; ôn tập, bổ sung các yêu cầu và kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; hướng dẫn sử dụng thiết bị lưu trữ an toàn; ôn tập kỹ năng xử lý văn bản trên Hệ thông tin điều hành tác nghiệp các Ban đảng Trung ương trên giao diện web…
 
Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn
    Qua lớp tập huấn giúp cán bộ, công chức, viên chức Ban Nội chính Trung ương nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo mật, an toàn thông tin cũng như việc ứng dụng CNTT trong công việc; công tác quản lý, điều hành và các hoạt động chuyên môn của các đơn vị trực thuộc ngày càng tốt hơn; mục tiêu ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin điện tử được xác thực và có giá trị pháp lý, từ đó thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử tích cực hơn trong thời gian tới.
     
    Việc ứng dụng chữ ký số và sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp là công cụ giúp Lãnh đạo Ban và Văn phòng Ban theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, nhiệm vụ được giao; thống kê tình hình thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban đã ban hành bằng văn bản; các ý kiến kết luận tại cuộc họp, hội nghị… Qua đó, Văn phòng Ban giúp Lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện công việc đối với các đơn vị trực thuộc; tổng hợp, báo cáo kết quả theo dõi tình hình thực hiện, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính…
Đặng Phước
.