Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW và Chỉ thị 33-CT/TW làm việc tại Khánh Hòa

Thứ Tư, 07/08/2019, 08:07 [GMT+7]
    Đoàn công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Chỉ thị 33 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Tỉnh ủy Khánh Hòa.
 
    Trước đó, Đoàn công tác số 4 đã tiến hành khảo sát với đại diện các cơ quan: Sở Tư pháp, Đoàn luật sư, Cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh, Ban Nội chính tỉnh Khánh Hòa theo Nội dung kế hoạch khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết nghị quyết số 49-NQ-TW của Bộ Chính trị Khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Tổng kết thực hiện 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động nghề luật sư.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá cao kết quả công tác thực hiện Nghị quyết 49 trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều kênh thông tin, hình thức phong phú; tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp được củng cố, kiện toàn phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương và thực tiễn công tác; tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức có chức danh tư pháp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
 
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đạt chỉ tiêu hàng năm. Công tác giám sát của HĐND, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ.
 
    Về kết quả thực hiện Chỉ thị 33, Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chỉ thị; đội ngũ luật sư cũng như tổ chức hành nghề luật sư phát triển về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng.
 
    Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị cần nâng cao chất lượng tranh tụng của luật sư tại phiên tòa; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo hoạt động của luật sư đúng đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò tự quản của tổ chức luật sư, phát triển đội ngũ và nâng cao chất lượng hoạt động của luật sư; chú trọng công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ luật sư của tỉnh.
 
    Thượng tướng Lê Chiêm đã ghi nhận các kiến nghị của các cơ quan tiến hành tố tụng, kiến nghị của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa về những khó khăn,vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện Nghị quyết 49 và Chỉ thị 33 để  hoàn thiện báo cáo hai Ban Chỉ đạo Trung ương.
                                                                                            Thùy Linh
.