Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tham mưu sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Ba, 06/08/2019, 16:47 [GMT+7]
    Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các cơ quan có liên quan và thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, đại diện Hội Luật Gia và Đoàn Luật sư của tỉnh.
 
Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
    Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều sự kiện quan trọng tác động trực tiếp đến việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách tư pháp. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tăng cường cơ chế lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với các cơ quan tư pháp, cùng với sự tham mưu tích cực, hiệu quả của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy, nên công tác cải cách tư pháp trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo cơ bản được thực hiện theo đúng tiến độ.
 
    Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp tiếp tục được nâng lên. Các cơ quan tư pháp tích cực triển khai thực hiện phòng, chống tiêu cực trong hoạt động với nhiều giải pháp phù hợp, thiết thực; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, giám định tư pháp… được quan tâm; đã hỗ trợ, tạo điều kiện thành lập 01 tổ chức thừa phát lại; vai trò tự quản của Đoàn luật sư, Văn phòng luật sư được tiếp tục phát huy; công tác giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp tiếp tục được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng; công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp tiếp tục được triển khai về tận cơ sở….
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành có liên quan cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ đã được đề ra trong năm 2019 và giai đoạn 2017 – 2020; trong đó, tập trung thực hiện Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2019, nhất là chủ động trong việc đôn đốc việc hoàn thành các đề án, báo cáo trình Ban Chỉ đạo theo Chương trình đề ra; kịp thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp, cách làm hay, những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy và cơ quan có thẩm quyền nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới. 
 
    Các cơ quan tư pháp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình quan tâm lãnh đạo, củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ, không để xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về hoạt động tư pháp. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để thành lập Chi bộ cơ sở Đoàn Luật sư tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động của Luật sư; các cơ quan tố tụng và Sở Tư pháp cần phối hợp trong việc giải quyết các kiến nghị của luật sư, Đoàn Luật sư nhằm tạo điều kiện để luật sư tham gia tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
Hà Nguyên
(Ban NCTU Thừa Thiên Huế)
.