Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị làm việc tại Cần Thơ

Thứ Năm, 08/08/2019, 06:17 [GMT+7]
    Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp (CCTP) đến năm 2020 (NQ49) và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư (CT33), do đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết 49-NQ/TW làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại tỉnh Cần Thơ. 
 
    Tại buổi khảo sát, các thành viên trong Đoàn đã đặt vấn đề liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc phối hợp thực hiện công tác tư pháp; việc đưa cán bộ đi đào tạo nước ngoài; kiện toàn Ban Chỉ đạo CCTP của Thành ủy; những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng Đảng đoàn luật sư. Bên cạnh đó, các thành viên cũng đề nghị thành phố nói rõ hơn về việc quản lý nhà nước đối với xã hội hóa hoạt động công chứng; đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ tư pháp; việc tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần CCTP… Đại diện các cơ quan tư pháp, Đoàn Luật sư của thành phố đã giải trình những vấn đề đoàn khảo sát đặt ra.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Từ khi có NQ49 và CT33 đến nay, chất lượng hoạt động tư pháp có nâng lên, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng ngày càng tốt hơn. Công tác đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ tư pháp được thành phố thực hiện thường xuyên. Đối với công tác tổ chức của Đoàn Luật sư được thành phố quan tâm, vị thế được nâng lên. Đồng chí cũng đề nghị Đoàn Luật sư thành phố quan tâm chấn chỉnh đối với những biểu hiện chưa chuẩn mực của đội ngũ...
 
    Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cho rằng thành phố đã có những hoạt động thiết thực trong vấn đề quản lý, xã hội hóa đối với một số hoạt động tư pháp, điều này thể hiện sự lãnh đạo của Đảng. Đề nghị Thành ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp, cung cấp thêm thông tin để Đoàn khảo sát có nguồn đầu vào đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy sát thực tiễn những kết quả đạt được, tác động, ảnh hưởng của việc thực hiện 2 văn bản nêu trên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Qua đó, đề xuất mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ CCTP; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trong thời gian tới, nhằm đóng góp vào văn kiện của Đại hội Đảng sắp tới…
                                                                                                   P.V
.