Đẩy mạnh hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp

Thứ Hai, 12/08/2019, 14:22 [GMT+7]
    Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp đã làm việc với Văn phòng Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39.
 
    Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39, Trưởng Đoàn khảo sát và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì cuộc làm việc.
 
    Tham dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định; thường trực một số ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 190 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.
 
    Mục đích của cuộc làm việc là nhằm đánh giá đúng kết quả việc thực hiện Chỉ thị 39 trong 10 năm qua; xác định những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong bối cảnh, yêu cầu mới để từ đó đề ra định hướng, yêu cầu hợp tác trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 39 là rất quan trọng, có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình đất nước ngày càng tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.
 
    Với vị trí quan trọng của Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao trong ban hành pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, cải cách hành chính, tư pháp, các đại biểu tham dự buổi làm việc đã tập trung đánh giá đúng về những lợi ích tác động tích cực có được từ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực này; chỉ ra những tác động từ phía nước ngoài đến lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; chia sẻ bài học 10 năm kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị số 39, từ đó kiến nghị Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện công tác hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp thời gian tới đi đúng quỹ đạo, bám sát các nguyên tắc, chiến lược của Đảng, vừa bảo đảm yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh chính trị, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hợp tác quốc tế của đất nước.
 
    Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đại diện Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao.
 
    Các đại biểu trao đổi, thảo luận các vấn đề được nêu trong báo cáo nhằm làm rõ những tồn tại, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hợp tác nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới.
                                                                                                    Lê Sơn
.