Điểm báo tuần số 327 từ ngày 05-8 đến ngày 10-8 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 12/08/2019, 14:11 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân,  Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận, Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên, Dân trí, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (05-8) đồng loạt đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật. Tại phiên họp, Chính phủ thảo luận về các nội dung: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; về đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự thảo Báo cáo về sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của Chính phủ là cơ quan hoạch định chính sách quốc gia, có trách nhiệm bảo vệ chính sách do mình xây dựng trước Quốc hội để bảo đảm phù hợp thực tiễn quản lý điều hành trong việc soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện cho đến khi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự án luật, pháp luật do Chính phủ trình. Việc này tạo cơ chế để từng Bộ trưởng, thành viên Chính phủ khi được giao chủ trì dự án luật phải đề cao trách nhiệm, theo sát đến cùng cho đến khi Quốc hội thông qua, bảo đảm tính hệ thống, thông suốt, không “cắt khúc” trong quá trình xây dựng luật. Đối với các ý kiến về việc dùng một luật sửa nhiều luật, áp dụng quy trình điện tử trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, vấn đề ủy quyền luật pháp, về quy định áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn, vấn đề thời gian ban hành, có hiệu lực của thông tư, đây là những vấn đề thực tiễn phát sinh, đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, xử lý, hoàn thiện…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Tiền Phong, Hà Nội mới, Đài TNVN, TTXVN (06-8) cho biết, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tháng 7 và bảy tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ tháng tiếp theo. Trong tháng 7, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động nghiên cứu, tham mưu quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Cơ bản hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII theo lộ trình. Tham mưu cấp ủy các cấp rà soát, thẩm định, bổ sung, phê duyệt quy hoạch cán bộ các cấp; đã tham mưu phê duyệt quy hoạch với 162 lượt cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Tham mưu thực hiện Kế hoạch đào tạo cán bộ cấp chiến lược đối với các đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về tổ chức, bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; công tác cán bộ; tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng… Thời gian còn lại của năm 2019, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung vào việc tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; ban hành Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; tham mưu xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, cơ cấu (chú ý cơ cấu người dân tộc thiểu số), phương án nhân sự các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bảo đảm công tâm, có tính kế thừa, ổn định nhưng cũng có đổi mới, phát triển; Tổng kết 5 năm việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) trình Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XII); thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 về công tác tổ chức, xây dựng Đảng; tập trung phản ánh những mô hình hay, cách làm mới, có hiệu quả về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ… Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành tổ chức xây dựng Đảng (dự kiến tháng 10-2019).
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, pháp luật Việt Nam, Công lý, Thanh tra, Nhà báo và Pháp luật, Giáo dục Việt Nam, Đài TNVN, TTXVN (06-8) cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định tình hình chính trị - xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch UBND các địa phương cần kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; giải quyết nghiêm túc, triệt để các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành chức năng của Trung ương. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết, không để vụ việc kéo dài, gây bức xúc cho người dân. Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài...
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Thanh tra, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Người lao động, Dân trí, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (07-8) đồng loạt phản ánh Nội dung Kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 10 đảng viên, quân nhân vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật quân đội và pháp luật của Nhà nước. Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã thảo luận, phân tích làm rõ, kết luận những vi phạm và bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật về Đảng và kỷ luật quân đội, gồm: khai trừ năm đảng viên; tước danh hiệu quân nhân, giáng cấp bậc quân hàm, cách tất cả các chức vụ đối với 10 quân nhân. Phát biểu ý kiến tại kỳ họp, đồng chí Lương Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, đã chủ động kiểm tra, giám sát, kịp thời đề xuất xử lý các trường hợp cán bộ, sĩ quan vi phạm kỷ luật, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, không có vùng cấm; rõ đến đâu xử lý đến đấy. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tiếp tục chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát, mà trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
    Báo Đại biểu Nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Công lý, Thanh tra, Sài Gòn giải phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Đài THVN, TTXVN (08-8) đưa tin, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp với các cơ quan Trung ương về việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự. Theo báo cáo giám sát của Ủy ban Tư pháp, Luật Giám định tư pháp từ khi được ban hành đến nay đã dần đi vào cuộc sống, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, ngành ở Trung ương và địa phương về ý nghĩa, vai trò của công tác giám định tư pháp, nhất là trong tố tụng hình sự, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho công tác giám định tư pháp ở các lĩnh vực, tiếp tục hoàn thiện thể chế tổ chức, cơ chế hoạt động và quản lý nhà nước về giám định tư pháp. Về cơ bản, nhiều bộ, ngành, địa phương đã tuân thủ và thực hiện tương đối nghiêm quy định của Luật Giám định tư pháp trong việc củng cố, hoàn thiện tổ chức, đội ngũ người giám định tư pháp, hoạt động giám định tư pháp và quản lý nhà nước về giám định tư pháp. Công tác triển khai tổ chức thi hành Luật Giám định tư pháp được tiến hành từ Trung ương tới địa phương. Các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành hệ thống các văn bản quy định chi tiết và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thi hành Luật Giám định tư pháp. Tuy nhiên, sau 06 năm triển khai thi hành, Luật Giám định tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, dẫn đến một số vụ án thời gian giám định kéo dài, làm ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết vụ án. Để khắc phục tình trạng này, các ý kiến cho rằng, cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Theo đó, bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về thời hạn giám định. Quy định trách nhiệm của các bộ, ngành quản lý lĩnh vực giám định trong ấn định thời hạn giám định cụ thể đối với từng loại việc giám định trong quy trình, quy chuẩn giám định bảo đảm tính đồng bộ, tương thích với quy định của pháp luật tố tụng, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ xử lý các vụ án. Ngoài ra, cần quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ giám định viên để nâng cao năng lực cũng như phẩm chất của những người làm công tác giám định tư pháp…
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Hà Nội mới (09-8) cho biết, Ðoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp làm việc với Văn phòng Quốc hội và Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39. Phát biểu buổi làm việc Ðồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 nêu rõ, thực hiện chương trình làm việc năm 2019 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng đã ban hành Quyết định 190 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Mục đích của buổi làm việc lần này nhằm đánh giá đúng kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 39 trong 10 năm qua. Xác định những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong bối cảnh, yêu cầu mới, để từ đó đề ra định hướng, yêu cầu hợp tác trong thời gian tới. Ðồng chí nhấn mạnh, các cơ quan của Quốc hội và Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao cần tập trung đi sâu, phân tích làm rõ các mặt làm được, những mặt chưa làm được, bất cập và hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện Chỉ thị số 39. Ðồng thời tập trung đánh giá đúng về những lợi ích, tác động tích cực có được từ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực này, chỉ ra những thách thức, nguy cơ, chia sẻ bài học kinh nghiệm 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39, từ đó kiến nghị Ðảng, Nhà nước về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới, nhằm vừa bảo đảm yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh chính trị, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế. 
 
    Báo Nhân Dân (09-8) theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa ban hành thông báo xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với năm đảng viên liên quan trong thực hiện dự án bố trí dân cư khẩn cấp và đặc biệt khó khăn thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, gồm: Đồng chí Nông Quốc Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông bằng hình thức khiển trách; đồng chí La Thị Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bạch Thông, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án, bằng hình thức cảnh cáo; đồng chí Triệu Văn Thanh, Bí thư Chi bộ, Chi Cục trưởng Thủy lợi Bắc Kạn bằng hình thức cảnh cáo. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Cạn cũng yêu cầu hai cá nhân có liên quan, gồm: đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Đồn, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Đinh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn, các đồng chí có tên nêu trên đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ ngoài chỉ giới thu hồi, không được UBND tỉnh chấp thuận; thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chưa đúng quy định của pháp luật, gây lãng phí ngân sách Nhà nước… 
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Tiền Phong, Hà Nội mới, An ninh Thủ đô, Tuổi Trẻ, Người lao động, VietnamNet, Đài TNVN (06-8) cho biết, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bốn bị cáo: Trịnh Trọng Trung, nguyên Phó Chánh Văn phòng, kiêm thủ kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội, án tù chung thân; Đinh Đức Hiền, 5 năm tù; Lê Công Thắng, 5 năm 6 tháng tù và Vũ Thái, 2 năm tù (03 bị cáo này đều là bảo vệ Kho hàng Sở Tài chính TP. Hà Nội). Từ  tháng 9-2013 đến tháng 1-2018, Trịnh Trọng Trung là thủ kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội đã cấu kết với 03 đối tượng Hiền, Thắng, Thái có hành vi chiếm đoạt tài sản là vật chứng trong nhiều vụ án để bán với tổng giá trị hơn 15,8 tỷ đồng. 
 
    Báo Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Gia đình và Xã hội, Giáo dục Việt Nam, Hà Nội mới, Dân trí,  VnExpress, Đài THVN, TTXVN (06-8) thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 03 bị can về tội “Nhận hối lội”, gồm: Nguyễn Thế Biết, cựu Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội; Trần Văn Trọng và Nguyễn Minh Tuấn, nguyên cán bộ Tổ Cảnh sát hình sự. Trước đó, vào ngày 23-7-2014, ba bị can tham gia giải quyết vụ việc liên quan đến hai đối tượng sử dụng và tàng trữ chất ma túy. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Biết, Trọng và Tuấn yêu cầu mỗi đối tượng phải đưa số tiền 30 triệu đồng thì sẽ được cho về. Sau khi đưa tiền, hai đối tượng nghiện ma túy đã trình báo cơ quan chức năng. Vụ việc đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, hành vi đòi hối lộ và nhận số tiền hối lộ của Nguyễn Thế Biết, Trần Văn Trọng, Nguyễn Minh Tuấn để không xử lý hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đã phát hiện đủ yếu tố cấu thành tội “Nhận hối lộ”.
 
    Báo Pháp luật Việt Nam, Công lý, Đời sống và Pháp luật, Tiền Phong, Hà Nội mới, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên Người lao động, Dân trí, Đài THVN (07-8) đưa tin, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thung, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam mức án 04 năm tù; Nguyễn Thành Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai, 03 năm tù treo; Nguyễn Hồng Phú, nguyên Giám đốc Công ty Cao su Phú Riềng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, 03 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Minh, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cao su Đồng Nai, 03 năm tù treo và Hoàng Văn Sơn, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cao su Phú Riềng, 03 năm tù treo, về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
    Báo Nhân Dân, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Tiền Phong, Sức khỏe và Đời sống, Nông nghiệp Việt Nam, Người đưa tin, Thanh Niên, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (07-8) thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Uyển, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội; Mai Quang Bài, cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông và Vương Đăng Quân, nguyên Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông, Hà Nội, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can nêu trên có liên quan đến những sai phạm tại dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư Bemes, tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, do Lê Thanh Thản làm chủ đầu tư. Trước đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thanh Thản về tội danh “Lừa dối khách hàng” và thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Lê Thanh Thản.
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Đời sống và Pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Sài Gòn giải phóng, Công an TP. Hồ Chí Minh, Người lao động, Đài TNVN (09-8) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hồng Lam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Xuân Tứ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Cơ; kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch và ông Nguyễn Đông Dương, Chuyên viên phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đức Cơ. Bốn cán bộ trên bị kỷ luật vì liên quan đến sai phạm trong quá trình xây dựng nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ mà trước đó Thanh tra tỉnh Gia Lai đã thanh kiểm tra và có kết luận với số tiền vi phạm hơn 520 triệu đồng. Trong đó, có những dấu hiệu cho thấy các cán bộ, lãnh đạo đã trục lợi ngân sách.
 
    Báo Văn Hóa, Dân trí (10-8) thông tin từ Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An cho biết, đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Quốc Lộc, Kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội huyện Mộc Hóa về tội “Tham ô tài sản”. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3-2014 đến tháng 6-2016, Nguyễn Quốc Lộc đã thực hiện lập khống 20 bộ chứng từ ủy nhiệm chi giả để rút gần 1,75 tỷ đồng tiêu xài cá nhân. Đối với hành vi thiếu trách nhiệm của Giám đốc Bảo hiểm xã hội và Phòng Tài chính - kế hoạch của Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An đã để Nguyễn Quốc Lộc tham ô số tiền lớn trong thời gian dài nhưng không kịp thời phát hiện, Cơ quan điều tra đã tách ra điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Thông tấn xã Việt Nam (08-8) cho biết, Ủy ban Trách nhiệm Giải trình Quốc gia - Cơ quan chống tham nhũng của Pakistan ra thông báo: Bà Maryam Nawaz, là con gái của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif đã bị bắt tại nhà tù Lahore, khi đến thăm bố là ông  Sharif  đang thụ án 7 năm tù vì tội tham nhũng. Ủy ban Trách nhiệm Giải trình Quốc gia cáo buộc bà Maryam tiến hành hoạt động rửa tiền thông qua Công ty Chaudhry Sugar Mills thuộc sở hửu của Nhóm công ty Sharif, để nhận khoản cho vay 15 triệu USD từ nước ngoài, song số tiền này cuối cùng đã được chuyển vào các tài khoản của bà Maryam và ông Abbas. Hiện bà Maryam là Phó Chủ tịch Liên đoàn Hồi giáo Pakistan đối lập chính và được xem là người kế thừa chính trị của ông Sharif. 
 
    Báo Thanh tra (10-8) đưa tin, Liên hợp quốc (UN) đang điều tra các cáo buộc cho rằng, các thành viên của UN đang làm việc tại Yemen có liên quan đến tham nhũng, gia đình trị và cho phép một phiến quân Houthi cấp cao sử dụng xe của UN. Theo đó, các nhân viên cứu trợ quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đang phải đối mặt với các cáo buộc làm giàu cá nhân bằng chính số tiền viện trợ cho Yemen để giảm bớt khủng hoảng nhân đạo. WHO đã xác nhận, việc mua hàng hóa đã được thực hiện mà không có đầy đủ minh chứng hay kiểm soát; một số giao dịch tài chính thiếu sự kiểm tra, giám sát. Trong khi đó, UNICEF cũng đang điều tra một nhân viên trong việc cho phép một phiến quân Houthi cấp cao đi lại trong một chiếc xe của UNICEF…
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật. 
 
    - Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét kỷ luật đảng viên, quân nhân vi phạm kỷ luật.
 
    - Tuyên phạt nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam mức án 04 năm tù. 
 
    - Truy tố 03 cựu Công an phường nhận hối lộ.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
 
.