Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang họp Phiên thứ 5

Thứ Hai, 01/07/2024, 15:34 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo) vừa tổ chức Phiên họp thứ 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh. Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã đánh giá tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; tiến độ, kết quả giải quyết các vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; triển khai các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.
 
    Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo triển khai kịp thời các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. 
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Ban Chỉ đạo thường xuyên quan tâm, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm kết luận của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo, tích cực, khẩn trương điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Đến nay, Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý 08 vụ án và 04 vụ việc; công tác xác minh, điều tra làm rõ các vụ án, vụ việc bảo đảm đúng nguyên tắc “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó”, “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nếu có đủ căn cứ thì phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 
 
    Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: Quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công, đầu tư công; về quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên, khoáng sản; hoạt động đấu thầu, đấu giá; đầu tư xây dựng, quản lý đất đai; chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện nghiêm kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thanh tra toàn diện các công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công; đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc vi phạm pháp luật về đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật xảy ra trên địa bàn tỉnh.
 
    Đạt được những kết quả trên là thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, cùng với tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, trọng tâm, là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là việc thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 
    Tăng cường thanh tra, kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án, nhất là khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; phấn đấu đấu đến cuối năm 2024, các cơ quan chức năng cơ bản giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, đầu tư xây dựng, đấu thầu,... qua đó, góp phần ổn định tình hình địa phương và tập trung chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Trương Kim Phụng 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang)
.