Lào Cai: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 28/06/2024, 05:44 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị số 48-CT/TU về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
 
    Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về những điều đảng viên không được làm, về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.
 
Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai quý I/2024
Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai quý I/2024
    Ban Cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh: Kịp thời cụ thể hóa các quy định của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp cơ sở. Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm phù hợp với văn bản chỉ đạo hiện hành của Đảng và Nhà nước. Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra. Tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện và khắc phục khuyết điểm, vi phạm ngay từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng, nhất là tại cấp cơ sở. Cương quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực để kịp thời giáo dục, răn đe. 
 
    Giao Đảng ủy Công an tỉnh, các Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo: Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, chú trọng công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nội chính, bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lấy phòng ngừa, cảnh báo làm chính, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Tăng cường rà soát, khắc phục những sở hở, bất cập trong cơ chế, chính sách. Ban hành các quy trình, quy chế làm việc cụ thể, gắn trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong thực thi công vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm bố trí nguồn lực để cấp cơ sở đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ, nhằm hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; kịp thời nắm bắt thông tin, báo cáo về việc cán bộ, đảng viên, công chức bị kiểm tra, điều tra, xác minh, xử lý trách nhiệm do có hành vi tham nhũng, tiêu cực… 
                                                                                        Văn Hiếu
.