Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi

Thứ Năm, 27/06/2024, 14:39 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Phiên họp thứ 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Tại Phiên họp, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo. Theo Báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; qua đó, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét, nhất là trong nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Việc điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; công tác giám định, định giá tài sản, việc cung cấp hồ sơ, tài liệu khi có yêu cầu của Cơ quan điều tra trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực còn chậm, ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.
  
    Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội ở địa phương; chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “tham nhũng vặt”; chấn chỉnh công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, nhất là trong công tác giám định, định giá phục vụ giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo và đưa các vụ án, vụ việc đã giải quyết xong ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh.
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo. Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Phiên họp để bổ sung vào dự thảo Báo cáo; đồng thời, tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 6 tháng cuối năm 2024. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ điều tra, xác minh, làm rõ các sai phạm liên quan đến vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án liên quan đến cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.