Nghệ An: Thực hiện 380 cuộc thanh tra hành chính và 672 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Thứ Ba, 19/12/2023, 02:44 [GMT+7]
    Năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn các quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra... toàn ngành Thanh tra thực hiện 380 cuộc thanh tra hành chính; ban hành kết luận 254 cuộc tại 588 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 85,3 tỷ đồng và 101.540m2 đất; ban hành quyết định thu hồi hơn 59,8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 25,5 tỷ đồng và 101.540 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 48 tổ chức và 222 cá nhân có sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc. Đến nay, đã thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 56,9 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 95,16%). Tiến hành 672 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong các lĩnh vực: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải... Qua đó đã phát hiện 961 tổ chức và cá nhân có vi phạm với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; ban hành 939 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là hơn 5,6 tỷ đồng.
 
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2023 tỉnh Nghệ An
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2023 tỉnh Nghệ An
    Toàn ngành cũng đã thực hiện 129 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng gắn với thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đã ban hành kết luận 106 cuộc tại 199 đơn vị; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 48 tổ chức và 218 cá nhân có sai phạm.
 
    Năm 2023, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, do đó hạn chế bức xúc trong nhân dân; đồng thời quan tâm, chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. toàn tỉnh cũng đã tiếp 5.402 lượt công dân đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó có 5.995 người được tiếp với 4.596 vụ việc... Các cơ quan hành chính cũng đã tiếp nhận 9.169 đơn các loại; đã xử lý 9.164 đơn, trong đó có 7.963 đơn đủ điều kiện xử lý. Có 279 vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ, trong đó, các cơ quan chức năng đã xử lý 247 vụ thuộc thẩm quyền. Qua đó đã khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 4 người; kiến nghị xử lý hành chính 11 người (trong đó có 10 cán bộ, công chức); chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 3 vụ, 4 đối tượng.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, đạt được những kết quả tích cực, rõ nét. Qua đó phát hiện và xử lý được nhiều vụ việc tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử. Việc xử lý tham nhũng đã được các cấp, các ngành xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội. Năm 2023, cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 43 vụ/184 bị can, trong đó phát hiện, khởi tố mới 29 vụ/132 bị can. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp cũng đã thụ lý giải quyết 22 vụ/58 bị can; Tòa án nhân dân các cấp thụ lý xét xử sơ thẩm 30 vụ/77 bị cáo, trong đó đã xét xử 23 vụ/45 bị cáo. Thiệt hại do tội phạm tham nhũng gây ra hơn 7,8 tỷ đồng; tài sản đã thu hồi được hơn 5,6 tỷ đồng.
Hương Giang
.