Phiên họp thường kỳ Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh

Thứ Năm, 29/06/2023, 21:57 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Phiên họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
 
    Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đánh giá 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của Ban Chỉ đạo đã đạt được những kết quả quan trọng. Ban Chỉ đạo đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Ban Chỉ đạo tham mưu, ban hành 9 văn bản để cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong giải quyết các vụ án, vụ việc; đưa 2 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo và đưa 2 vụ án, vụ việc ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Tuy vậy, một số vụ án, vụ việc do phải thực hiện công tác giám định, định giá tài sản nên tiến độ, kết quả giải quyết còn chậm.
 
    Cũng tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đối với 2 vụ án, vụ việc đã kết thúc giải quyết theo quy định của pháp luật; đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo đối với 2 vụ án theo đề xuất của các cơ quan chức năng.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng. Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ngày 19/6/2023).
 
    Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở trong chỉ đạo, triển khai các quy định, của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 1/3/2023 về kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Tập trung chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm những khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn; những vấn đề cấp bách, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các ngành chức năng, các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo theo nguyên tắc “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó”.
 
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Chỉ đạo sơ kết 1 năm để đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào cuối tháng 7/2023. Tiếp tục chủ động, tích cực, sáng tạo tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; sâu sát, cụ thể, kiên trì, quyết liệt trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                     Hạnh Nguyên
.