Bình Dương: Xử lý nghiêm cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Tư, 10/05/2023, 08:09 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Văn bản số 1926/UBND-NC yêu cầu các sở, ngành, địa phương cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 
 
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm, kịp thời việc công bố thủ tục hành chính nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành và kịp thời xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn, không được đùn đẩy, kéo dài làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.
 
Bình Dương xử lý nghiêm cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính
Bình Dương xử lý nghiêm cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động, bảo đảm bố trí nhân sự đầy đủ, cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, dễ sử dụng, bảo đảm không gian rộng rãi, thoáng mát, thân thiện, gần gũi với mục tiêu “Hành chính phục vụ - người dùng là trung tâm” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện; tiếp tục cải tạo, nâng cấp, xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; bảo đảm 100% đơn vị, địa phương sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và cập nhật thông tin hồ sơ trên hệ thống đầy đủ theo quy định; bảo đảm việc xử lý hồ sơ thực tế tương ứng với xử lý trên môi trường điện tử.
 
    Cùng với đó, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
                                                                                   Văn Hiếu
.