Phú Yên: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 5

Thứ Sáu, 07/04/2023, 19:21 [GMT+7]
    Ngày 06/4/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức Phiên họp thứ 5 đánh giá tình hình, kết quả hoạt động quý I và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023. Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Phiên họp.
 
    Tham dự Phiên họp có các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp. 
 
    Theo Báo cáo tại Phiên họp, trong quý I/2023, với quyết tâm, nỗ lực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Nhiều vụ án, vụ việc trong danh mục Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc được tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý. Kết quả, một số vụ án, vụ việc đã được phục hồi điều tra sau thời gian dài tạm đình chỉ; một số vụ án đã kết thúc quá trình điều tra chuyển qua giai đoạn truy tố xét xử; có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội, tạo sự đồng thuận và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã phối hợp tiến hành rà soát, chỉ đạo xử lý, giải quyết xong 06 vụ án, vụ việc theo kiến nghị của Đoàn công tác số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho kết thúc việc chỉ đạo xử lý đối với 06 vụ án, vụ việc này. 
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh trong quý I/2023; dự thảo Kết quả, tiến độ các vụ án, vụ việc trong danh mục của Ban Chỉ đạo tỉnh; dự thảo văn bản Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấn chỉnh sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản và nâng cao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo khắc phục sai phạm, thực hiện kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc trong diện theo dõi, đôn đốc của Ban Chỉ đạo tỉnh. 
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết luận sau các Phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, tuyên truyền cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phát huy vai trò báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo sự phân công tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2023; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị được phân công để đẩy mạnh việc phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, du lịch, giao thông, đăng kiểm, thi hành án.
Nguyễn Thị Như Quỳnh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
.