Ninh Bình: Nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Thứ Tư, 12/04/2023, 20:59 [GMT+7]
    Ngày 11/4, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tôn giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng các Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý I/2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cơ quan nội chính. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và việc bắt, giam giữ, cải tạo đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, bỏ lọt tội phạm. Hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra bình thường, an ninh trật tự các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được đảm bảo… Kết quả đạt được góp phần tích cực vào việc ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, tồn tại và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tôn giáo thời gian tới.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng các Ban Chỉ đạo ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, công tác tôn giáo trong quý I; qua đó góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội, an ninh văn hóa tư tưởng, an kinh kinh tế, an ninh mạng. Phối hợp nắm tình hình, phòng ngừa, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự.
 
    Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các loại án, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, hạn chế việc trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung và các bản án bị hủy để điều tra xét xử lại.
                                                                                        Minh Nguyệt
.