Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

Thứ Sáu, 14/04/2023, 17:27 [GMT+7]
    Sáng 12/4, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cải cách tư pháp năm 2022 và quý 1/2023.
 
    Làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh; Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan Nội chính, Tư pháp của tỉnh.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022 và quý I/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đã ban hành 62 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thành lập 02 đoàn kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với 04 tổ chức đảng 04 đảng viên, người đứng đầu cấp ủy; chú trọng kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ. 
 
    Công tác nội chính, cải cách tư pháp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; an ninh biên giới ổn định; tạo thuận lợi cho phát triển kinh tê - xã hội. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, công tác thi hành án dân sự tiếp tục được nâng lên, đạt kết quả tốt. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải,quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhiều cố gắng (qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi về tiền, đất và xử lý hành chính nhiều tổ chức, cá nhân sai phạm, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 02 vụ/02 đối tượng có dấu hiệu tội phạm; năm 2022 đã xử lý 201 đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện; qúy 1/2023 đã xử lý 48 đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện; đã giải quyết 09 đơn/18 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
    Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm, nhất là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề 03-NQ/TU của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2021-2025, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh, bước đầu đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả, tỷ lệ phát hiện, khởi tố, giải quyết án và thu hồi tài sản tham nhũng đạt cao so vởi các năm trở lại đây.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua. 
 
    Để thực hiện tốt hơn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt một số nội dung: (1) Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh khu vực biên giới, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới; tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ đối ngoại, hợp tác với chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh giáp biên, góp phần xây dựng đường biên giới hữu nghị, hợp tác, phát triển. (2) Triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện nghiêm Quy định 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tập trung giải quyết những vụ việc khiếu kiện tập trung đông người, vượt cấp, tồn đọng, kéo dài, đẩy nhanh tiên độ giải quyết những vụ khiếu nại, tố cáo quá hạn. (3) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tập trung giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ tôn giáo và tình trạng xây dựng công trình tôn giáo trái pháp luật, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động truyền đạo trái pháp luật. Đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm lợi dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm trong lĩnh vục thông tin, truyền thông. (4) Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả. Nhất là, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết các vụ án, vụ việc; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực của các cơ quan trong hoạt động tư pháp. (5) Tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 03- NQ/TU của Ban Chấp hành tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2021-2025. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo; quan tâm chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra từ bên ngoài các lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cựcc của Thường trực Ban Chỉ đạo, đảm bảo nghiêm minh, đông bộ, kịp thời giữa kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vưởng mắc trong công tác giám định, định giá, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. (6) Ban Nội chính Tỉnh ủy phải nỗ lực, cố gắng vươn lên khẳng định vị thế; chủ động, tích cực, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; sâu sát, cụ thể, kiên trì, quyết liệt trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương và việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.
                                                                     Thăng Quyết
.