Thái Nguyên: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Bảy, 15/04/2023, 07:56 [GMT+7]
    Trong quý I/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành 06 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, gồm: 03 chương trình, 01 báo cáo, 01 quy định và 01 kế hoạch. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 3 và cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; ban hành 19 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn; tổ chức chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh với Đảng ủy Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý 04 vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế.
 
Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy Thanh tra tỉnh (tháng 3/2023)
Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy Thanh tra tỉnh (tháng 3/2023)
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 19/01/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; giao Sở Tư pháp, các cơ quan truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan vận hành trang thông tin điện tử tuyên truyền sâu, rộng các chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu theo kế hoạch. Các cơ quan, tổ chức, địa phương phối hợp tổ chức 1.022 lớp, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho 46.000 lượt. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm phục vụ hành chính công; chủ động rà soát, bổ sung chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động; tiếp tục duy trì thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ nhằm phòng ngừa vi phạm, tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong hoạt động của cơ quan, đơn vị…
 
    Công tác cải cách hành chính được chú trọng: Số lượng thủ tục hành chính công được áp dụng liên thông cùng cấp là 73 thủ tục; số thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp chính quyền là 90 thủ tục; số thủ tục hành chính được phê duyệt quy trình nội bộ là 1.866 thủ tục; tiến hành rà soát, nâng cấp dịch vụ công mức độ 4 đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 1.231 dịch vụ công mức độ 4 được công bố, thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo Quyết định số 402/QĐ-UBND, ngày 19/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
    Trong Quý I/2023, có 17 cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; tiến hành 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và 09 cuộc kiểm tra việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Qua kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm quy định về công khai, minh bạch; thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức đối với 34 trường hợp.
 
    Ngành Thanh tra đã tiến hành 118 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện 128 cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm và kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 4 tỷ 606 triệu đồng; trong đó, thu hồi hơn 2 tỷ 715 triệu đồng, giảm trừ quyết toán hơn 1 tỷ 290 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 549,6 triệu đồng, đã xử lý kinh tế 1 tỷ 233,9 triệu đồng.
 
    Các cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố 06 vụ/19 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 05 vụ/05 bị cáo; đã xét xử sơ thẩm 02 vụ/02 bị cáo. Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng đã kết thúc điều tra là 300,3 triệu đồng, thu hồi trong giai đoạn xét xử là 352,2 triệu đồng.
Tuệ Minh
.