Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận

Thứ Ba, 11/04/2023, 16:34 [GMT+7]
    Sáng 11/4, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cải cách tư pháp năm 2022 và quý 1/2023.
 
    Làm việc với đoàn có các đồng chí: Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Theo Báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2022 và quý I/2023, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đã ban hành 60 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành 27 cuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 
 
    Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhất là triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường lực lượng nòng cốt để ứng phó với các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự giai đoạn 2019-2025; Đề án đảm bảo điều kiện làm việc cho lực lượng công an xã giai đoạn 2021-2030; xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể với từng loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; quan tâm chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án an ninh trật tự phức tạp, tồn đọng, dư luận xã hội quan tâm.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp và các cơ quan bảo vệ pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; quan tâm kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp hai cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp. Qua đó, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự được nâng lên, tỷ lệ giải quyết án cao; công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; chỉ đạo ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, kế hoạch công tác để Ban Chỉ đạo đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai khá đồng bộ; thu hồi tài sản tham nhũng đạt cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành mới một số quy trình, quy định phục công tác quản lý nhà nước tại địa phương; chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác quản lý tài nguyên, đất đai, khoáng sản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với các dự án đầu tư, các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Bình Thuận trong thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện tốt một số nhiệm vụ: 
 
    Một là, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an ninh kinh tế trong tình hình mới. Trong đó, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, nhất là liên quan đến tôn giáo, dân tộc, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; kịp thời xử lý từ sớm các yếu tố gây mất ổn định, không để bùng phát thành điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Chỉ đạo phối hợp rà soát, điều chỉnh, phát huy hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa 03 lực lượng (Công an, Quân sự, Biên phòng)… 
 
    Hai là, tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, nhất là về đất đai, khoáng sản, môi trường, xây dựng, y tế…Đồng thời, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm. 
 
    Ba là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp về nhà, đất có nguồn gốc tôn giáo; đấu tranh hiệu quả đối với các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật… Đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm lợi dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; đẩy mạnh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm giết người, xâm phạm tình dục trẻ em, cờ bạc, ma túy, buôn lậu, khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, lấn chiếm rừng, phá rừng.
 
    Bốn là, tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả. Nhất là quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ các bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp; cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tư pháp; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết các vụ án, vụ việc; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng; kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp… không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. 
 
    Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo; kịp thời cụ thể hóa các quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, quy trình xử lý các vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc, các quy định về kiểm soát quyền lực trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra từ bên ngoài các lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn…
 
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chínhTỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ, quản lý các cấp để chuẩn bị tốt cho việc lấy phiếu tín nhiệm, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới.                                                                           
                                                                               Thăng Quyết 
                                                                     (Ban Nội chính Trung ương)
.