Bình Thuận: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 13/04/2023, 15:57 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận (Ban Chỉ đạo) vừa ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo.
 
    Theo đó, Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
 
Một Hội nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận
Một Hội nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Thuận
    Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ hương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách pháp luật liên quan đến ngân hàng, tài chính, tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý đất đai, tài nguyên, quy hoạch xây dựng, đấu thầu, đấu giá, định giá,... và các vấn đề cụ thể mà các Đoàn kiểm tra, thanh tra vừa giám sát, kiểm toán, các cơ quan điều tra, truy tố xét xử, thi hành án đã kiến nghị, đề xuất.
 
    Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, bí mật. Tiếp tục thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 
    Chỉ đạo, tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo, quản lý.
 
    Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Phấn đấu trong năm 2023 hoàn thành việc xác minh, xử lý 03 vụ việc; hoàn thành việc điều tra, xử lý 01 vụ án, kết luận điều tra 01 vụ án; xét xử sơ thẩm 02 vụ án.
                                                                              Thăng Quyết
.