Khánh Hòa: Tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương

Thứ Năm, 09/03/2023, 06:12 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Cuộc họp tháng 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Theo báo cáo tại Cuộc họp, từ sau cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (ngày 8/11/2022) đến nay, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
tại các Phiên họp Ban Chỉ đạo, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo.
 
    Chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đã đẩy nhanh tiến độ xác minh, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực; giải quyết cơ bản xong 6 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực; tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.
 
Toàn cảnh Cuộc họp
Toàn cảnh Cuộc họp
    Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kế hoạch kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2023. Ban hành chương trình công tác năm 2023; chỉ đạo rà soát khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục các bất cập trong cơ chế, chính sách pháp luật để các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế.
 
    Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung theo 2 thông báo kết luận ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng các quy định pháp luật về giám định lĩnh vực đất đai.
 
    Đảng ủy Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo theo đúng quy định của pháp luật.
Quỳnh Trang
.