Thái Nguyên: Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 06/03/2023, 06:52 [GMT+7]
    Xác định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn là một trong những biện pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
 
    Năm 2022, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 4.953 bản kê khai tài sản, thu nhập của 4.448 người có nghĩa vụ kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc quản lý của chính quyền địa phương; đồng thời bàn giao 1.718 bản kê khai về ủy ban kiểm tra các cấp để kiểm soát tài sản, thu nhập theo Quyết định số 56-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Toàn tỉnh có 78 đơn vị được kiểm tra quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm về thực hiện các quy định về công khai tài sản, thu nhập.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Thanh tra tỉnh
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Thanh tra tỉnh
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 20-KH/UBKTTU, ngày 17/01/2023 về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Theo đó, đối tượng xác minh là những người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập công tác tại các cơ quan Đảng của tỉnh. Số lượng để lựa chọn xác minh đảm bảo tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại mỗi cơ quan, đơn vị được kiểm tra; đối với đơn vị phải xác định ít nhất một trường hợp là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu theo quy định. Tiêu chí lựa chọn xác minh cũng tập trung vào các ngành, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực hoặc có những vụ việc nổi cộm gây bức xúc, dư luận xã hội quan tâm như: Đầu tư xây dựng, đấu thầu, tài nguyên khoáng sản, tài chính ngân sách, công tác tổ chức cán bộ, cấp phép, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng chống dịch COVID-19.
 
    Thực hiện Kế hoạch trên, huyện Định Hóa tiến hành bốc thăm lựa chọn đối tượng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và người có nghĩa vụ kê khai tài sản tại các cơ quan Đảng cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. Theo đó, huyện tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên 15/73 đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập. Hình thức thực hiện lần lượt theo 5 nhóm đối tượng, gồm: Các chi, đảng ủy cơ quan trực thuộc Huyện ủy; các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, các ban của Hội đồng nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện và 23 xã, thị trấn.
 
    Trong số 15 đơn vị, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Định Hóa tiếp tục bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên mỗi đơn vị 1 người trong số đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập để xác minh tài sản, thu nhập, yêu cầu người được xác minh giải trình tài sản, thu nhập của mình; thời gian thực hiện trong 45 ngày. Khi có kết quả sẽ ra văn bản thông báo và công khai theo đúng quy định”.
 
    Theo Kế hoạch, trong tháng 2/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tiến hành bốc thăm lựa chọn 16/83 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền kiểm soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tương đương tỷ lệ khoảng 20%); từ đó tiếp tục bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai của mỗi đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập để đánh giá tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, qua đó góp phần tích cực trong việc phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                                                          Quỳnh Trang
.