Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ giúp việc Ủy viên Ban Chỉ đạo

Thứ Tư, 08/03/2023, 10:22 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh vừa tổ chức Hội nghị cán bộ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Tại Hội nghị, lãnh đạo Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã thông tin về một số tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Từ ngày được thành lập (14/7/2022) đến nay,  hoạt động của Ban Chỉ đạo đã đi vào nền nếp; trong đó, đã hoàn thiện các quy định, quy chế, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo cũng như các văn bản liên quan khác; các Ủy viên Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, thực hiện nghiêm minh, đảm bảo đúng quy định pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án  tham nhũng dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo thống nhất và thực hiện đồng bộ công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Long, đại diện lãnh đạo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Long, đại diện lãnh đạo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận Hội nghị
    Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo đó là đội ngũ cán bộ chuyên trách Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ít, thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm nên ảnh hưởng chất lượng nghiên cứu chuyên sâu các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và công tác nắm tình hình để tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo; mặt khác, lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là lĩnh vực sâu, rộng, cần sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành. Các đồng chí Ủy viên ban chỉ đạo giữ nhiều trọng trách của tỉnh, cần cán bộ chuyên trách tham mưu. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Thường trực ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đầu mối giúp việc cho Ủy viên Ban chỉ đạo.
 
    Tại Hội nghị, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã cung cấp các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác tham mưu cho các cán bộ đầu mối gồm: Đề cương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm của Ủy viên BCĐ; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của các Ủy viên Ban Chỉ đạo và một số văn bản nghiệp vụ quan trọng có liên quan khác; đồng thời, thống nhất hướng dẫn cách thức, phương pháp tổng hợp, phân tích, tham mưu, giúp việc, nội dung, hình thức thông tin, báo cáo, giúp cán bộ đầu mối giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tham mưu giúp việc.
Theo Văn phòng  Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình
.