Hội nghị kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư tại Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính

Thứ Tư, 08/03/2023, 14:46 [GMT+7]
    Sáng 08/3/2023, Tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư khoá XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
 
    Đoàn kiểm tra số 2 do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Làm việc với đoàn về phía Bộ Tài chính có đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Theo Kế hoạch Đoàn kiểm tra tại Đảng ủy Kho bạc Trung ương và Đảng ủy Cục Kế hoạch - Tài chính.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, trong giai đoạn 2019-2022, công tác triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, việc phổ biến, quán triệt được thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn của từng cấp ủy đảng. Triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao, xây dụng chương trình công tác gắn với việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, trong công tác cụ thể hoá chế độ, chính sách triển khai công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư phát triển, xây dựng và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong ngành cũng như công tác phục vụ, duy trì đảm bảo hoạt động tại cơ quan Bộ Tài chính.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận Hội nghị
    Trong giai đoạn 2019-2022, được đầu tư tăng cường hệ thống máy móc, thiết bị kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành, lực lượng Hải quan đã phát hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ, xử lý hơn 58.000 vụ việc vi phạm liên quan đến lĩnh vực Hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 14.000 tỷ đồng, cơ quan Hải quan đã khởi tố 169 vụ án hình sự, chuyển cơ quan chức năng kiến nghị khởi tố 474 vụ; hệ thống Kho bạc Nhà nước được tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin góp phần cải cách thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi, kiểm soát thủ tục thanh toán, thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; hệ thống Dự trữ Nhà nước bảo quản hàng dự trữ quốc gia đã góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
 
Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị
    Qua đợt kiểm tra này, Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; một số tổ chức, cấp ủy đảng còn chưa được quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục; việc rà soát, ban hành các văn bản, chỉ đạo các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính cũng như ngành Tài chính; công tác tham mưu cấp ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình đạt hiệu quả chưa cao; cần quan tâm đến công tác phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đặc biệt về các tội phạm liên quan tài chính; phòng, chống rửa tiền, chống khủng bố; viện trợ, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức nước ngoài…; công tác giám định, định giá gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đạt hiệu quả; chưa có sự lan toả, còn nhiều hạn chế; cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy đảng, đặc biệt trong công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện triển khai Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 09-CT/TW đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
 
    Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra chia sẻ những kết quả đã đạt được và những khó khăn, hạn chế, tồn tại của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính trong chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW đến các cấp ủy Đảng, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính. Qua đó, cần tập trung rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về những vấn đề liên quan đến tài chính quốc gia, Hải quan, chứng khoán, Thuế, dự trữ quốc gia,… Từ đó dự báo tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
    Đồng chí Nguyễn Thái Học đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ tài chính hoàn thiện báo cáo, đầy đủ, toàn diện để Đoàn báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng chí lưu ý, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính chỉ đạo, rút kinh nghiệm việc quán triệt, triển khai việc thực hiện Kết luận số 44-KL/TW và Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào gắn với chức năng, nhiệm vụ phát huy vai trò để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, góp phần tạo ra phong trào hiệu quả hơn.
 
    Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã phát biểu tiếp thu các góp ý của thành viên đoàn kiểm tra. Đồng chí chỉ đạo các đơn vị liên quan của Bộ tài chính phối hợp cùng đoàn kiểm tra bổ sung, hoàn thiện Báo cáo Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch đề ra.
Tạ Anh Hưng
.