Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương: Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ Ba, 28/02/2023, 15:29 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trương Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Trương Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 Thành viên Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương dự Hội nghị phát biểu 

Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp
Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp
Đồng chí Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính
Đồng chí Đàm Văn Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Nội chính
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I
Đồng chí Nguyễn Xuân Diện, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính
Đồng chí Nguyễn Xuân Diện, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ quan nội chính
Đồng chí Trần Hoàng Kiếm, quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương III
Đồng chí Trần Hoàng Kiếm, quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương III

 Đặng Phước

.